شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مهدی غبرایی می‌گوید: همان‌گونه که ما مترجم‌های ایرانی آثار کشورهای دیگر را کشف و ترجمه می‌کنیم،

مهدی غبرایی می‌گوید: همان‌گونه که ما مترجم‌های ایرانی آثار کشورهای دیگر را کشف و ترجمه می‌کنیم، اگر ما هم اثر درخور اعتنا تولید کرده باشیم، آنها هم آثار ما را پیدا و کشف می‌کنند و ارایه می‌دهند؛ این کار ما نیست.  این مترجم درباره وضعیت ترجمه آثار ادبی فارسی به زبان‌های دیگر اظهار کرد: من معتقدم یا ما نباید آثار خودمان را به زبان دیگران ترجمه کنیم یا اگر هم این کار را انجام می‌دهیم، باید عده‌ای برای این کار تربیت شوند و برای آن نیازمند دانشکده تخصصی و کار طولانی هستیم. او افزود: حداقل می‌توانیم از تجربیات کشورهای همسایه مثل ترکیه و کشورهای عربی استفاده کنیم و اگر امکانش هست از آنها الگوبرداری کنیم، ترجمه آثار فارسی به زبان‌های دیگر سرا پا نقص دارد، چون ما اصلا در این زمینه کار نکرده‌ایم.  غبرایی گفت: نسل امروز بیشتر به موضوعات کشاکش‌های درونی و مشکلات دیگر توجه دارد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران