شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پرواز همای پس از لغو کنسرتش در خرم‌آباد، به شرح ماجرا پرداخت و سودجویی برخی افراد را علت اصلی لغو کنسرتش در خرم‌آباد بیان کرد.

پرواز همای پس از لغو کنسرتش در خرم‌آباد، به شرح ماجرا پرداخت و سودجویی برخی افراد را علت اصلی لغو کنسرتش در خرم‌آباد بیان کرد. پرواز همای قرار بود در روزهای 18 و 19 آذر 1398 کنسرتش را در خرم‌آباد برگزار کند که این اجراها لغو شد.  او گفت: متاسفانه یک نفر در انجمن موسیقی در لرستان به دنبال کسب درآمد برای خودش است و به همین دلیل در تاریخی زودتر از کنسرت ما زمینه‌ برگزاری کنسرت همکار و دوست خوش صدای ما رضا بهرام را در همین سالن برای خودش فراهم کرد و در نهایت حاشیه‌های این کنسرت موسیقی پاپ، موجب لغو کنسرت بعدی یعنی کنسرت ما شد. همای ادامه می‌دهد: کنسرت رضا بهرام درست یک هفته قبل در سالنی برگزار شد، که ما اجازه برگزاری در همان سالن را نیافتیم. متاسفانه دوستان برای رفع مسوولیت از شانه خودشان، بحث سرویس‌های بهداشتی یک مکان ورزشی در شهر را پیش کشیدند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران