شماره امروز: ۵۴۷

| | |

هیات داوران مرحله دوم پنجمین دوره‌ جایزه‌ شعر «احمد شاملو» در بیانیه‌ای اعلام کرد

هیات داوران مرحله دوم پنجمین دوره‌ جایزه‌ شعر «احمد شاملو» در بیانیه‌ای اعلام کرد این جایزه امسال برگزیده‌ای نخواهد نداشت. در این دوره از جایزه دو مجموعه شعر «و من فقط نگاه می‌کنم» سروده‌ افسانه مرادی و «سفرِ سفر» سروده وحید داور شایسته‌ تقدیر شدند. در بیانیه جایزه «شاملو» آمده است: «جایزه‌ شعر احمد شاملو که امسال پنجمین دوره‌ خود را پشت سر گذاشت، در پی کشف افق‌های تازه در شعر معاصر است. افقی که تنها به داشتن نگاهی تازه به جهان و زبان بسنده نمی‌کند، بلکه در پی منظری هستی‌شناسانه است که در آن شاعر «درد و امید مردم را با استخوان خویش پیوند می‌زند». او شاهد صادق زمانه‌اش است و از این طریق به حضور خود در جهان معنا می‌بخشد؛ مسوولیتی سنگین برآمده از حقیقتی که شعر را «نه یاسمین و سنبل گلخانه‌ فلان» که تأمل‌انگیز، ژرف و فرزند اصیل جامعه می‌خواهد. هم‌سنگ تعهد اجتماعی، تعهد در قبال زبان، شناخت آن و احاطه و به‌کارگیری امکانات و ظرفیت‌های آن، بخشی مهم از کار شاعر است که شعر، جهان را از طریق زبان تجربه می‌کند. «اگر فکر کنیم که شعر در زبانی‌زاده می‌شود که از خلال روابط قاموسی کلمات و ایجاد روابط من‌درآوردی و غیرمنطقی در اجزای جمله به وجود می‌آید، به بی‌راهه رفته‌ایم.» در سنت شعری که نیمای شاعر بنیان نهاد و احمد شاملو پی گرفت، جهان شعر در مواجهه‌ عمیق و تکینه‌ شاعر با تجربه‌ زندگی بنا می‌شود، مسیری که به اجتماعی کردن من فردی شاعر می‌انجامد. سنتی که در آن «شعر برداشت‌هایی از زندگی نیست، بلکه یکسره خود زندگی است.» در پایان، با نظر به اینکه آثار رسیده به مرحله‌ دوم این دوره از نظر اکثریت هیات داوران پنجمین دوره‌ جایزه‌ شعر احمد شاملو به تمام و کمال واجد شاخص‌ها و معیارهای یادشده نبوده و از سوی دیگر هیچ یک از این آثار به حد نصاب امتیازی که از سوی دبیرخانه درنظر گرفته شده است دست نیافته‌اند، اثری به عنوان مجموعه‌شعر برگزیده‌ پنجمین دوره‌ جایزه‌ شعر احمد شاملو معرفی نمی‌شود. اما هیات داوران دو مجموعه شعر «و من فقط نگاه می‌کنم» سروده‌ افسانه مرادی و «سفرِ سفر» سروده وحید داور را شایسته‌ تقدیر می‌دانند.  مراسم پایانی این جایزه که هر سال در تاریخ ۲۱ آذر، در سال‌روز تولد احمد شاملو، برگزار می‌شد، امسال برگزار نخواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران