شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«موسیقی لرستان کاملا حماسی و حتی برانگیزاننده است. اینکه برخی می‌گویند سوزناک است باید دید که ما حزن را در چه می‌بینیم؟

«موسیقی لرستان کاملا حماسی و حتی برانگیزاننده است. اینکه برخی می‌گویند سوزناک است باید دید که ما حزن را در چه می‌بینیم؟ برخی افراد با بیان اینکه موسیقی این منطقه حزن‌انگیز است دوست دارند موسیقی این منطقه را رد کنند. حزن اگر مثبت باشد سازنده است، اگر هم سوزی در موسیقی مناطق مختلف کشور حس می‌شود به دلیل نوع زندگی و بینش و تفکر زندگی ما ایرانیان است و باید دید چه دورانی را گذرانده است؟» این بخش‌هایی از صحبت‌های هوشنگ جاوید درباره موسیقی لرستان است. در ایران اقوامی چون آذری، کرد، لر، تالش، عرب، فارس، بلوچ و ترکمن زندگی می‌کنند که هر قوم در سرزمین خود موسیقی مختص به خود را هم دارد که برخی از آنها از گذشته ضبط شده و برای آیندگان به عنوان سرمایه باقی مانده‌اند؛ البته به گفته برخی از کارشناسان هنوز مطالعات دقیقی روی موسیقی نواحی مختلف ایران صورت نگرفته است؛ به همین دلیل جوان‌ترها نمی‌توانند به درستی قطعات موسیقی را که از گذشته به جا مانده است، اجرا کنند. این کارشناس موسیقی با به بررسی بخش‌های مختلف موسیقی لرستان می‌گوید که موسیقی مناطق مختلف سرزمین زاگرس به دلیل هم‌جواری منطقه‌ای به یکدیگر شباهت دارند. جاوید با بیان اینکه بحث موسیقی لرستان جدی است، به ایسنا می‌گوید: موسیقی این منطقه به لحاظ آیینی ۱۹ بخش مختلف دارد. این موسیقی به دلیل داشتن تنوع در مواردی از جمله حماسه، شور، هیجان، مبارزه با طبیعت و مهاجمان... حرف اول را در تنوع می‌زند؛ چون موسیقی لرستان به سبب قدمتش و هم‌جواری با قوم‌هایی از جمله لک‌ها، بختیاری‌ها، پاپی‌ها و لرهای عرب کوهی، دارای یکسری آمیختگی‌ها و تنوع‌های خاص شده است.  او می‌افزاید: «موسیقی لرستان کاملا موسیقی حماسی است و بیشتر هم برانگیزاننده است. اینکه برخی می‌گویند سوزناک است باید دید که ما حزن را چه می‌بینیم؟ برخی افراد با بیان اینکه موسیقی این منطقه حزن‌انگیز است دوست دارند موسیقی این منطقه را رد کنند. در حالی که حزن اگر مثبت باشد سازنده است و اگر سوزی در موسیقی مناطق ما حس می‌شود به دلیل نوع زندگی و بینش و تفکر زندگی ما ایرانیان است و باید دید چه دورانی را گذرانده است.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران