شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمدرضا مهدی‌زاده با اعتقاد به اینکه انجمن‌های ادبی باید آزاد باشند می‌گوید

محمدرضا مهدی‌زاده با اعتقاد به اینکه انجمن‌های ادبی باید آزاد باشند می‌گوید این‌ انجمن‌ها نباید به‌خاطر پول قند، چای و مکان زیر بار دستورات نهادها بروند. اما مشکلاتی هست که منجر می‌شود امکاناتی نداشته باشند و در نهایت به کافه‌ها روی بیاورند.  این شاعر با بیان اینکه نمی‌پسندد نهادهایی بیایند و انجمن‌های ادبی را پشتیبانی کنند، اظهار کرد: چه حوزه هنری، چه سازمان فرهنگی هنری شهرداری و... همه صبغه حکومتی و دولتی دارند. به نظر من هنرمند باید رها باشد و زیر بار چیزی نرود. وقتی یک نهاد انجمن ادبی را تامین و پشتیبانی می‌کند، آنها چه در چاپ کتاب، چه در آوردن مهمان و غیره مجبور هستند عقیده این سازمان‌ها را بپذیرند، چون در غیر این صورت آن حمایت را از آنها می‌گیرند؛ در حالی که باید در اصل هنر رهایی و آزادگی باشد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران