شماره امروز: ۵۴۷

| | |

هشتم آبان 1299، سپهدار رشتی رییس الوزرا با صدور بیانیه‌ای مشکل‌های موجود در کشور را با مردم در میان نهاد و از آنها معاونت و یاری درخواست کرد.

هشتم آبان 1299، سپهدار رشتی رییس الوزرا با صدور بیانیه‌ای مشکل‌های موجود در کشور را با مردم در میان نهاد و از آنها معاونت و یاری درخواست کرد.  فتح‌الله خان سردار منصور که بعدها به سپهدار رشتی معروف شد، همزمان با انقلاب مشروطیت برای اداره تلگرافخانه راهی پایتخت و در آنجا با آزادی‌خواهان و مشروطه‌طلبان آشنا شد و به آنها پیوست. در 3 کابینه وثوق‌الدوله وزیر داخله و وزیر جنگ شد. تا اینکه در آبان 1299 فرمان ریاست‌الوزرایی به نام او صادر شد. اما کابینه او پس از 4 ماه با وقوع کودتای رضاخان میرپنج (سردارسپه و رضاشاه بعدی) سقوط کرد؛ درست در روزهایی که کشور با مشکلات عدیده و اشغال ارتش‌های خارجی و جنگ جهانی دوم روبه رو بود. در همین روزها بود که سپهدار برای حل مشکلات کشور از مردم کمک خواست. گرچه مردم نتوانستند به او کمکی کنند، اما یک سردار با کمک انگلیسی‌ها و روی موج آرزوی امنیت که در کشور ایجاد شده بود، دولت سپهدار مشروطه‌خواه را ساقط کرد. رضاخان به محض تصرف تهران در نخستین انتصاب، کلنل کاظم‌خان را به فرمانداری نظامی تهران منصوب کرد. در این روز نیروهای قزاق تمام زندانیان را آزاد کردند ولی در عوض موج تازه‌ای از بازداشت ناراضیان و شخصیت‌های سیاسی اعم از حکومتی، نمایندگان مجلس و غیره آغاز شد. تمام وزرای کابینه سپهدار غیر از خود او بازداشت شدند. همزمان احمدشاه و محمدحسن میرزا (ولیعهد) به کاخ فرح‌آباد گریختند و سپهدار رشتی (نخست‌وزیر) به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد. سپهدار رشتی در سال‌های 1300 تا 1304 شمسی نمایندگی رشت را در ادوار چهارم و پنجم مجلس شورای ملی بر عهده داشت، ولی پس از انقراض قاجاریه و روی کار آمدن سلسله پهلوی از فعالیت سیاسی کناره گرفت. او عاقبت در سال 1317 در تهران چشم از جهان فروبست و در گورستان ابن‌بابویه در آرامگاه خانوادگی به خاک سپرده شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران