شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یکم آبان 1323، ابوالحسن ابتهاج رییس بانک ملی ایران به دستور میلسپو امریکایی برکنار شد.

یکم آبان 1323، ابوالحسن ابتهاج رییس بانک ملی ایران به دستور میلسپو امریکایی برکنار شد. میلسپو از آبان سال 1321 به ریاست کل دارایی ایران منصوب شده بود. موضوع برکناری ابتهاج در هیات وزیران مطرح و عمل میلسپو غیرقانونی اعلام شد. در تاریخ اقتصاد معاصر ایران از کنار برخی از نام‌ها به راحتی نمی‌توان گذشت . یکی از این افراد ابوالحسن ابتهاج است که در کارنامه خود از مفتشی دولت در بانک فلاحتی دارد تا ریاست بانک ملی و سازمان برنامه و بودجه و سفارت و تاسیس بانک خصوصی.  در سال ۱۳۲۱ حسین علاء که رییس بانک ملی بود به جای فروغی به وزارت دربار رسید و ابتهاج نیز به ریاست بانک ملی؛ ریاستی که تا تیرماه ۱۳۲۹ باقی بود.  در تیرماه ۱۳۲۹ پس از آنکه رزم‌آرا به سمت نخست‌وزیری رسید، ابتهاج را از ریاست بانک ملی برکنار کرد، اما زمان زیادی از برکناری وی سپری نشده بود که سفیر ایران در پاریس شد و تا دو سال بعد که به ایران احضار شد در این سمت فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۳۳ ابتهاج با اختیارات کامل به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب و تا پنج سال در این سمت باقی بود.  در اواخر سال ۱۳۳۹، هنگامی که شریف امامی به ریاست دولت رسید، احمد آرامش را به عنوان قائم‌مقام خویش به ریاست سازمان برنامه منصوب کرد. آرامش هم که پیش‌تر عضو هیات نظارت سازمان بود از طرز کار و اعمال ابتهاج آگاهی داشت و با استفاده از این اطلاعات در مجلس و مطبوعات بر علیه ابتهاج افشاگری و او را به سوءاستفاده‌های مالی و منصبی متهم کرد. این دعواها تا زمان کابینه دکتر امینی ادامه داشت و براساس اظهارات آرامش، دیوان کیفر ابتهاج را بازداشت کرد. وی نزدیک هشت ماه در زندان بود تا سرانجام با قراری معادل هفتصد و بیست میلیون ریال آزاد شد تا اینکه پس از سقوط کابینه امینی پرونده او مختومه اعلام شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران