شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمد امیریاراحمدی، نویسنده «بیوه‌های غمگین سالار جنگ» با تاکید بر اینکه «جاذبه هنرمند در نقد توسعه است»

محمد امیریاراحمدی، نویسنده «بیوه‌های غمگین سالار جنگ» با تاکید بر اینکه «جاذبه هنرمند در نقد توسعه است» به ایلنا گفت: وقتی مدیریت توسعه بفهمد برای اصلاح خودش نیازمند نقد است، هزینه نقد را هم می‌پردازد و حمایت می‌کند تا نقد شود، چراکه کمک می‌کند کارش را درست انجام بدهد. دولتی که توسعه‌اش هدفمند است حالا چه در مقام ناظر و چه مجری، هزینه نقد خودش را می‌پردازد. می‌گوید مردم باید به تماشای تئاتر بروند و هنرمندان گزارش دهند که چه خبر است. اما اگر دیدید جایی دولت نمی‌خواهد این صدا را بشنود، بدانید یک فسادی در مدیریتش هست و چیزی را پنهان می‌کند یا کاری را نمی‌خواهد انجام دهد؛ اینجاست که ما با دولت به مشکل می‌خوریم؛ هنرمند می‌گوید کشاورز حالش خوب نیست، کارگر حالش خوب نیست و مشکلی وجود دارد، اما این حرف باعث تضعیف مدیریت او می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران