شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نصرالله افجه‌ای، استاد برجسته خوشنویسی معتقد است: رونق اقتصاد هنر به خصوص در حوزه خوشنویسی آنچنان که باید باشد مانند قدیم نیست.

نصرالله افجه‌ای، استاد برجسته خوشنویسی معتقد است: رونق اقتصاد هنر به خصوص در حوزه خوشنویسی آنچنان که باید باشد مانند قدیم نیست. استقبال آنچنانی از خوشنویسی نمی‌شود، چراکه دست زیاد شده. هر کس می‌تواند با جست‌وجو در اینترنت هر آنچه می‌خواهد استخراج کند و به نوعی کپی‌کاری زیاد شده است. او به ایلنا گفت: من از خط و خوشنویسی کلاسیک به نوعی جدا شدم و سعی کردم مکتبی خاص خود ابداع کنم. این وظیفه من است که چنین کاری انجام دهم. به کسی هم اجازه نمی‌دهم که از روی من تقلید کند چراکه من سبک و سیاق خود را دارم. هر کس باید سبک و سیاق خود را پیدا کند. در انجمن خوشنویسان، به هنرجویان، آموزش می‌دهند آنها در آنجا کپی می‌کنند و باید تا جایی این کار را ادامه دهند که بتوانند سبک و سیاق خود را بیابند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران