شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کارگردان فیلم سینمایی«گاو» معتقد است: اینکه رده‌بندی سنی فیلم‌ها از طرف سازمان سینمایی جدی گرفته شده اتفاق خوبی است.

کارگردان فیلم سینمایی«گاو» معتقد است: اینکه رده‌بندی سنی فیلم‌ها از طرف سازمان سینمایی جدی گرفته شده اتفاق خوبی است. داریوش مهرجویی درباره طرح رده‌بندی سنی فیلم‌ها به ایسنا گفت: رده‌بندی سنی فیلم‌ها اتفاق خوبی است که از طرف سازمان سینمایی جدی گرفته شده است زیرا در سایر کشورها سال‌های زیادی است که این طرح اجرا شده است و جای آن در کشور ما خالی بود. او با بیان اینکه با اجرای طرح رده‌بندی سنی فیلم‌ها موافق است، افزود: این طرح می‌تواند اثرات خوبی به دنبال داشته باشد و جلوی بسیاری از آسیب‌هایی که ممکن است به واسطه دیدن برخی فیلم‌ها به کودکان وارد شود را بگیرد البته در مورد این موضوع خانواده‌ها نیز نقش بسزایی خواهند داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران