شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مسجدجامعی درباره میدان حسن‌آباد با بیان اینکه بحث مرمت این میدان بهتر از چیزی که حالا دارد

مسجدجامعی درباره میدان حسن‌آباد با بیان اینکه بحث مرمت این میدان بهتر از چیزی که حالا دارد اتفاق می‌افتد، می‌تواند پیگیری شود، گفت: مجسمه بزرگ ملک‌المتکلمین در این میدان قرار داشت، اما به پارک شهر منتقل شده و حالا می‌گویند گم شده است که باید دستوری عاجل در پیگیری این موضوع داده شود.

عضو شورای شهر تهران از شهرداری خواست که به مناسبت سالروز مشروطه، خانه «پیرنیا» را تملک کند. احمد مسجدجامعی صبح دیروز در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه در همه شهرها خانه مشروطه داریم الا تهران، گفت: در شورای شهر دوم قرار بود که خانه مدرس تملک شود و حتی اعتباراتی نیز در نظر گرفته شد، اما صرف خرید خانه نصیرالدوله شد. او با بیان اینکه در شورای شهر تهران، تملک خانه بهبهانی مورد توجه قرار گرفت، اما این مهم محقق نشد، گفت: بهبهانی اولین فردی بود که در موضوع مشروطه ترور شد، اما به دلیل عدم تملک خانه‌اش بخشی از آن تخریب شد. مسجدجامعی با بیان اینکه در شورای شهر چهارم، بالاخره منزل مدرس تملک شد، آن وقت خانه شیخ فضل‌الله نوری که در همان نزدیکی بود، بلاتکلیف ماند، گفت: جنبش مشروطه از تهران شروع شد و درست نیست که هیچ فضایی برای این اتفاق مهم نداشته باشیم. او با بیان اینکه خانه مشیرالدوله (پیرنیا) که ۱۸۰۰ متر است و در اختیار نهادهای خاص است، قابلیت آن را دارد که به عنوان خانه مشروطه نام‌گذاری شود، گفت: سند اول و اساسنامه مشروطه در این خانه نوشته شده و بهتر است این خانه تملک شود.

مسجدجامعی درباره میدان حسن‌آباد نیز با بیان اینکه بحث مرمت این میدان بهتر از چیزی که حالا دارد اتفاق می‌افتد، می‌تواند پیگیری شود، گفت: مجسمه بزرگ ملک‌المتکلمین در این میدان قرار داشت، اما به پارک شهر منتقل شده و حالا می‌گویند گم شده است که باید دستوری عاجل در پیگیری این موضوع داده شود.

وی با بیان اینکه در منطقه کن تنها پل تاریخی آن به ثبت ملی رسیده است، گفت: متاسفانه در سیل اخیر این پل آسیب د یده و می‌بایست برای مرمت آن از سوی شهرداری منطقه پنج اقدامی عاجل صورت گیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران