شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عضو گروه داوری بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی تأکید کرد که آثار رسیده به این بخش از کیفیت لازم برای برگزیده شدن برخوردار نبودند.

عضو گروه داوری بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی تأکید کرد که آثار رسیده به این بخش از کیفیت لازم برای برگزیده شدن برخوردار نبودند. نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی شامگاه شنبه در تماشاخانه ایرانشهر به کار خود پایان داد و برگزیدگان بخش‌های مسابقه نمایشنامه خوانی و مسابقه مونولوگ را معرفی کرد. در این بین هیأت داوری بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی این جشنواره، هیچ اثری را حائز برگزیده شدن ندانست. آرش عباسی که به همراه حمیدرضا نعیمی و جمشید خانیان کار داوری آثار رسیده به بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی جشنواره تئاتر اکبر رادی را بر عهده داشت، درباره چرایی این اتفاق و برگزیده نشدن هیچ یک از آثار این بخش، به مهر گفت: ما ۲۷۸ نمایشنامه را خواندیم و ساعت‌ها بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم هیچ‌کدام از آثار در شأن نام اکبر رادی نیستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران