شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 137203 | |

در سال ١٣٩٦ حدود ۵.۱ مردم ایران به تماشای تئاتر رفته‌اند. از افرادی که به سینما رفته‌اند، ٢٩.٩درصد یک‌بار، ٢٨.٣ درصد دوبار و ٤١.٨ درصد،

در سال ١٣٩٦ حدود ۵.۱ مردم ایران به تماشای تئاتر رفته‌اند. از افرادی که به سینما رفته‌اند، ٢٩.٩درصد یک‌بار، ٢٨.٣ درصد دوبار و ٤١.٨ درصد، بیشتر از دوبار به سینما رفته‌اند.  براساس طرح فرهنگ رفتاری خانوار مرکز آمار ایران در  سال ١٣٩٦، تنها حدود ١٩درصد از افراد ١٥ ساله و بیشتر به سینما رفتند. این درصد برای تئاتر ۵.١ درصد و برای کنسرت ۵.٤ درصد بوده است. از افرادی که به سینما رفته‌اند، ٢٩.٩درصد یک‌بار، ٢٨.٣ درصد دوبار و ٤١.٨ درصد، بیشتر از دوبار به سینما رفته‌اند. ۵۹.۴ درصد افراد با خانواده به سینما رفته‌اند، ٣٧.٢ درصد با دوستان و ٤.٣ درصد یا به تنهایی یا با سایر افراد به سینما رفته‌اند. ژانرهای (موضوع) اجتماعی و کمدی بیشترین مخاطب را در سینما داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران