شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 136973 | |

پانزدهم دی 1287، نجفقلی خان صمصام السلطنه بختیاری از رهبران مشروطه، با سه هزار نیرو وارد اصفهان شد و پس از تصرف شهر، انجمن مشروطه را تشکیل داد.

پانزدهم دی 1287، نجفقلی خان صمصام السلطنه بختیاری از رهبران مشروطه، با سه هزار نیرو وارد اصفهان شد و پس از تصرف شهر، انجمن مشروطه را تشکیل داد. اقبال الدوله حاکم مستبد اصفهان نیز به سفارت انگلیس پناهنده شد.  صمصام‌السلطنه وارد اصفهان شد و با ورود صمصام به اصفهان، ضرغام تمام اختیارات و تمشیت امور شهر را به صمصام که از او بزرگ‌تر بود محول کرد. حاج آقا نورالله و انجمن اصفهان نیز حقوق و جیره‌ چهل روز افراد را در اختیار ضرغام‌السلطنه گذاشتند. صمصام‌السلطنه طی تلگراف‌های متعددی به مردم بوشهر، فارس، اراک، قزوین، تبریز و ... خبر فتح اصفهان را مخابره می‌کند و آنان را جهت مقابله با عمال استبداد تشویق و تحریک کرد.

 وقتی اصفهان به تصرف بختیاری‌ها در آمد، محمدعلی شاه از طریق امیر مفخم و سردار ظفر فشار زیادی به خوانین آورد و افرادی را به اصفهان اعزام نمود تا صمصام و ضرغام را وادار کنند به بختیاری مراجعت کنند (سردار اسعد،1383: 557-555). شاه لقب صمصام‌السلطنه را از او پس گرفت. عبدالحسین فرمانفرما را به عنوان حاکم اصفهان منصوب و به وی دستور داد که عازم اصفهان شود. حاکم اصفهان و نیروهای تحت امرش به اصفهان نرسیده بازگشتند. تهران به وسیله مشروطه خواهان تصرف گردید. شاه از قدرت خلع شد. «مجلس عالی» در 2 رجب سال 1327 قمری صمصام‌السلطنه را به عنوان حاکم اصفهان منصوب کرد. در سال 1329 که محمدولی خان تنکابنی مأمور تشکیل کابینه گردید، صمصام‌السلطنه به عنوان وزیر جنگ انتخاب شد اما مدتی بعد شایعه بازگشت شاه مخلوع در تمام نقاط کشور انتشار یافت. این مسئله در کنار گسترش هرج‌ومرج و ناامنی در کشور، شرایط دشواری به آورده بود. سوء ظن به سپهدار در باره ناتوانی وی در مقابله با شاه مخلوع و طرفدارانش نیز زبان به زبان می‌گشت. حتی نقل می‌کنند که سپهدار به محمدعلی شاه متمایل شده بود و به اتفاق محتشم‌السلطنه وزیر خارجه با مستبدین ارتباط برقرار کرد. در این اوضاع دشوار، ناصرالملک ناگزیر شد در رجب 1329 قمری، نجفقلی خان صمصام‌السلطنه را که در کابینه سپهدار اعظم سمت وزارت جنگ را بر عهده داشت، به سمت نخست‌وزیری منصوب و به مجلس معرفی کند.  صمصام‌السلطنه در انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی به نمایندگی تهران انتخاب شد. در سال ۱۳۰۰، حکومت خراسان به وی پیشنهاد شد، ولی او به خراسان نرفت. در ۱۳۰۸ نیز به فرمانداری منطقه بختیاری منصوب شد. صمصام السلطنه در سال ۱۳۰۹ در اصفهان درگذشت و در تکیه بختیاری‌ها در تخت فولاد، به خاک سپرده شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران