شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«سیمای معلولیت در سینما» تالیف پریسا افتخار است که با مقدمه‌یی از دکتر محمدسلطانی‌فر توسط انتشارات سیمای شرق به چاپ رسیده است.

«سیمای معلولیت در سینما» تالیف پریسا افتخار است که با مقدمه‌یی از دکتر محمدسلطانی‌فر توسط انتشارات سیمای شرق به چاپ رسیده است. تجربه شخصی دکتر پریسا افتخار پس از سانحه تصادف و معلولیت ِمتعاقبِ آن دلیلی شد تا چراغ سوال‌های مرتبط با چیستی و هستی زندگی در ذهن او روشن شود و به نوشتن این کتاب بینجامد.

افراد معلول یک گروه اجتماعی محسوب می‌شوند که از منظر جامعه‌شناختی صرفاً یک کمیت نیستند تا به عنوان عدد و رقم در آمارگیری‌ها و سرشماری‌ها لحاظ شوند. این افراد نیز درون یک کل از جامعه زندگی می‌کنند و مانند تمام گروه‌های دیگر که ابعاد فیزیکی و روانی مختلفی دارند، دارای حق و حقوق خاص خود هستند. لذا این کتاب با وارد کردن مبحث رسانه و به‌ویژه سینما سعی دارد در شیوه بازنمایی افراد معلول و تغییر کیفیت زندگی موثر واقع شود. نکته دیگری که در این کتاب به آن پرداخته شده قابل‌تامل بودن نحوه تعامل رسانه‌ها با افراد معلول و معلولیت است که ابتدا با تعریف مفاهیم مرتبط با این حوزه ابهام و پیچیدگی را از آن دور می‌کند.

پریسا افتخار تلاش کرده است ابتدا به تاریخچه معلولیت، الگوهای معلولیت، سینمای معلولیت و نگرش‌های تاریخی و تعاریف مرتبط با آن بپردازد تا ابهامات، کژی‌ها و نادرستی‌های احتمالی در ذهن مخاطب از بین برود و ادامه مسیر با شناختی نسبتا صحیح‌تر پیموده شود. در گام بعدی، هدف این بوده که با عرضه چارچوبی برای سنجش ِنحوه بازنمایی معلولیت، ابزاری در اختیار فیلم‌سازان، کارگردانان، دست‌اندرکاران، عوامل و پژوهشگران حوزه رسانه، به‌ویژه سینما و تلویزیون قرار گیرد تا از طریق آن بتوانند هرگونه اثر سینمایی یا تلویزیونی را از نظرِ نوع و نحوه بازنمایی معلولیت ارزیابی کنند. در پایان نیز چهار فیلم سینمایی به عنوان نمونه و کار عملی بررسی شده‌اند. کتاب «سیمای معلولیت در سینما» در 140 صفحه و با قیمت 15000تومان توسط انتشارات سیمای شرق، ناشر تخصصی کتاب‌های حوزه رسانه، ارتباطات و روابط‌عمومی در تابستان 1397 به چاپ رسیده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران