شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«تفاهم‌نامه همکاری مشترک ایران وایتالیا در پاسارگاد برای سه سال دیگر تمدید شد تا آموزش، حفاظت،

«تفاهم‌نامه همکاری مشترک ایران وایتالیا در پاسارگاد برای سه سال دیگر تمدید شد تا آموزش، حفاظت، تهیه دیتابانک جغرافیایی و مدیریت بحران در پاسارگاد و محوطه‌های تاریخی فارس بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.» حمید فدایی، مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با اشاره به نخستین تفاهم‌نامه با این گروه که سال ۱۳۹۴ با «موسسه عالی حفاظت و مرمت «رم» (ISCR) به امضا رسید به ایسنا می‌گوید: این تفاهم‌نامه یک امکان بزرگ برای ما در پاسارگاد به همراه داشت و در طول سه سال اجرای آن، در این قالب توانستیم کارِ خود را در مرمتِ سنگ در این محوطه جهانی افزایش دهیم. او با بیان اینکه این تفاهم‌نامه به مدت سه سال دیگر با گروه ایتالیایی تمدید شد، اظهار می‌کند: بر اساسِ آن، توانستیم در ابتدای کار یک آزمایشگاه و کارگاه تخصصی سنگ را در مرکز مطالعاتی پاسارگاد راه‌اندازی و تجهیز کنیم، بر این اساس امکانات آزمایشگاهی زیادی نیز در قالب تفاهم‌نامه‌ به پایگاه پاسارگاد اهدا شد، بنابراین این آزمایشگاه به کار مرمت در سایت موزه کمک می‌کرد. او ادامه می‌دهد: این گروه ایتالیایی، پیش از این عملیات مرمت سنگ در کاخ «اختصاصی» پاسارگاد و کارهای مطالعاتی در آرامگاه «کوروش» را از سال ۹۴ انجام داده بود، از سوی دیگر مانیتورینگ شرایط آب و هوایی را در محوطه دنبال کردیم و براساس آموزشی که به همکاران ما داده شد، با تشکیل گروه مرمت، کارشناسان و نیروهای فنی آمدند و تا امروز در این محوطه جهانی فعالیت می‌کنند. در واقع این اقدامات خون تازه‌یی بود که به رگ‌های پاسارگاد دمیده شد و آن را فعال کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران