شماره امروز: ۵۴۷

| | |

باز هم گزینش استعداد درخشان دکترای دانشگاه آزاد پیش آمد و باز هم خبری از تئاتر نیست. رشته‌یی که سالانه بیش از 2هزار دانش‌آموخته دارد، استعداد درخشان ندارد!

بهزاد خاکی‌نژاد|

روزنامه‌نگار و مدرس تئاتر|

باز هم گزینش استعداد درخشان دکترای دانشگاه آزاد پیش آمد و باز هم خبری از تئاتر نیست. رشته‌یی که سالانه بیش از 2هزار دانش‌آموخته دارد، استعداد درخشان ندارد!  دانشگاه آزاد که بیشترین سهم را در شمار دانش‌آموختگان رشته تئاتر کشور به نام خود کرده است، هر سال شماری از دانشجویان دکترای خود را از میان استعدادهای درخشان بدون آزمون گزینش می‌کند اما هر سال خبری از رشته تئاتر و استعدادهایش نیست تا همگان دریابند که این رشته چه تعدادی دانش‌آموخته ممتاز دارد.

رشته تئاتر در دوره دکترا همواره بیشترین مظلومیت را داشته است، چراکه به عنوان یک رشته پرطرفدار و چندهزار دانش‌آموخته سالانه در آزمون دکترا سهمی ندارد و علاقه‌مندان ادامه تحصیل باید به یکی از سه رشته بی‌ربط «فلسفه هنر»، «پژوهش هنر» و «مدیریت رسانه» تن بدهند. یک دهه است که چالش دکترای تئاتر در دانشگاه آزاد تهران مرکز و به درخواست انبوه مدرسان و دانشجویان و مدیران دانشکده هنر و معماری به راه افتاده و این رشته در دوران مدیریت «فردوس حاجیان» بر واحد تهران مرکز نیز در سال ۱۳۹2 برای دکترا تصویب شد اما از آن سال تاکنون در گلوگاه اجرا گیر کرده است. ما همچنان دانش‌آموختگان خود را برای رشته تئاتر یا به آن سوی مرزها گسیل می‌کنیم یا مجبور به خوانش درس‌های تخصصی سه رشته دیگر می‌شوند و از همه مهم‌تر در گزینش استعداد درخشان بدون کنکور همین سه رشته هم از جماعت دانشگاهی تئاتر دریغ می‌شود! این قانون علمی و جهانی آموزش است که باید دکترا را در رشته همجنس و همنام کارشناسی‌ارشد ادامه داد اما دو پرسش در این وادی هویدا می‌شود: ۱-اگر همجنس و همنام بودن اجباری و علمی است چرا به دانش‌آموختگان تئاتری اجازه تحصیل در آزمون دکترای چند رشته دیگر داده می‌شود؟! ۲-اگر دانش‌آموختگان تئاتری اجازه انتخاب سه رشته فلسفه هنر، پژوهش هنر و مدیریت رسانه را در آزمون دکترا دارند، چرا در بخش بدون کنکور استعداد درخشان، همین تنها موقعیت هم از ایشان دریغ می‌شود؟! در این نگاه چه تفاوتی میان دانش‌آموختگان ممتاز تئاتری با دیگر رشته‌ها وجود دارد؟ مگر نه اینکه معدل بالای 50/17 و پایان‌نامه درجه عالی و رزومه پژوهشی و تجربی ایشان برای ادامه تحصیل دکترا اهمیت دارد، پس دانش‌آموختگان تئاتری با این امتیازها چه کنند و چگونه ادامه دهند؟بیرون از هرگونه نقد علمی و نیازسنجی و امکانات مورد نیاز، دانشگاه آزاد به عنوان پردانشجوترین دانشگاه کشور در رشته تئاتر و دارای بالاترین آمار دانش‌آموختگان و مدرسان تئاتری است که همواره در تنوع آموزش نیز پیشرو بوده است.

بر گرده دانشگاه آزاد و به ویژه مرکز آزمون است که تا دیر نشده در پذیرش دانشجویان دکترای تئاتر (دست‌کم در استعداد درخشان) هم پیشرو باشد و تا زمان هست دفترچه سال جاری دکترا بدون آزمون را اصلاح کند و رشته تئاتر را بیفزاید.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران