شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122887 | |

نهم خرداد 1306، پس از کناره‌گیری حسن مستوفی از مقام نخست‌وزیری، کابینه مهدی‌قلی هدایت مخبرالسلطنه تشکیل شد. او 6سال‌ونیم نخست‌وزیر رضا پهلوی بود که در دوران نخست‌وزیری او پایه‌های حکومت دیکتاتوری محکم شد.

نهم خرداد 1306، پس از کناره‌گیری حسن مستوفی از مقام نخست‌وزیری، کابینه مهدی‌قلی هدایت مخبرالسلطنه تشکیل شد. او 6سال‌ونیم نخست‌وزیر رضا پهلوی بود که در دوران نخست‌وزیری او پایه‌های حکومت دیکتاتوری محکم شد.

مهدی‌قلی هدایت ملقب به مخبرالسلطنه متولد ۱۲۴۳ در تهران از رجال عصر قاجار و پهلوی و در مقاطع مختلف متصدی مناصب مختلفی ازجمله حکومت آذربایجان و فارس، نمایندگی مجلس در دوره مشروطه، وزارت علوم، وزارت فواید عامه، وزارت عدلیه، ریاست دیوان تمیز (دیوان عالی کشور) و بالاخره نخست‌وزیر ایران در دوره رضاشاه پهلوی بود. او نوه رضاقلی خان هدایت مازندرانی بود.

مادام که تیمورتاش حیات داشت حل و فصل امور با او بود و تا حدی هم داور و سردار اسعد و نصرت‌الدوله در کارها مداخله داشتند. پس از زندانی کردن نصرت‌الدوله و تیمورتاش و سلب مصونیت از عده‌ زیادی وکیلان مجلس هدایت کارگزار مطیعی بود که دستورهای شاه را بدون چون و چرا اجرا می‌کرد که سرانجام دوره‌ او هم سپری شد و در شهریور ۱۳۱۲ از کار برکنار شد.

پس از استعفای مهدی‌قلی هدایت شغلی به او ارجاع نشد. نهایت مجلس شورای ملی در جلسه ۱۹ آذرماه ۱۳۱۲ ماده واحده‌یی برای او به این شرح به تصویب رسانید: وزارت مالیه مجاز است خدمات آقای حاج مهدی‌قلی‌خان هدایت را از تاریخ اول ۱۲۹۸ قمری تا ۲۵ شهریور ۱۳۱۲ متوالیا احتساب کرده سند خدمت صادر کند و آخرین شغل ایشان ریاست دیوان عالی تمیز را اساس رتبه یازده قضایی قرار دهد.

به این ترتیب پرونده سیاسی و اداری حاج مهدی‌قلی هدایت که در دوران پنج پادشاه مصدر مشاغلی بود بسته شد و هر ماه مبلغ سیصدونودوهشت تومان حقوق بازنشستگی رتبه ۱۱ قضایی به او پرداخت می‌شد.

او پس از بازنشستگی در ملک ییلاقی خود دروس شمیران اقامت داشت و موقوفاتی از قبیل بیمارستان و مسجد در آن محله ایجاد کرد. مقبره او نیز در خیابان هدایت دروس واقع است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران