شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 120714 | |

محمد پارسانسب می‌گوید: در حال حاضر اگرچه با رمان‌نویسی دنیا فاصله داریم اما باز هم وضع ما در حوزه رمان‌نویسی خوب است، به‌خصوص نویسندگان زن که توفیق‌های خوبی داشته‌اند.

محمد پارسانسب می‌گوید: در حال حاضر اگرچه با رمان‌نویسی دنیا فاصله داریم اما باز هم وضع ما در حوزه رمان‌نویسی خوب است، به‌خصوص نویسندگان زن که توفیق‌های خوبی داشته‌اند.  عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: ادبیات فارسی دامنه وسیعی دارد اما گاهی ممکن است به دلیل نبود روش علمی و دانشگاهی، این حوزه به بن‌بست برسد و به معنا کردن لغات و ابیات محدود شود.  او یکی از راه‌های ایجاد پویایی در ادبیات را مطالعه بین رشته‌یی عنوان و اظهار کرد: به عنوان نمونه اگر متون ادبی با روش‌های نقد جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار گیرند در این حوزه حرف‌های تازه‌یی برای گفتن خواهیم داشت.  پارسانسب سپس به جایگاه نثر در ادبیات اشاره کرد و به ایسنا گفت: نثر در ایران از زمان قاجار متحول شد به گونه‌یی که تا پیش از آن شاهد نثر صوفیانه و تخیلی بودیم اما از زمان قاجار به بعد با تغییر در رویکرد، نخستین تفاوت‌های نثر معاصر با نثر قدیم شکل گرفت. او افزود: نمود بارز این تحول در تعلق نثر مشاهده شد؛ در این دوره نثر به جای تعلق به دربار به مردم تعلق پیدا کرد و به عبارتی فضای معمول و روزمره جامعه را به نمایش درآورد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران