شماره امروز: ۵۴۷

| | |

علی‌اکبر دهخدا نویسنده، روزنامه‌نگار و صاحب نخستین فرهنگنامه لغت فارسی و اثرهای دیگری چون امثال حکم، مجموعه مقالات چرند و پرند، فرهنگ فرانسه به زبان فارسی و...

علی‌اکبر دهخدا نویسنده، روزنامه‌نگار و صاحب نخستین فرهنگنامه لغت فارسی و اثرهای دیگری چون امثال حکم، مجموعه مقالات چرند و پرند، فرهنگ فرانسه به زبان فارسی و... در 77سالگی درگذشت. دهخدا در سال 1257 در تهران متولد شد. پدرش «خانباباخان» که از ملاکان متوسط قزوین بود، پیش از ولادت وی از قزوین به تهران آمد و در این شهر اقامت گزید. تحصیلات قدیمی را نزد «شیخ غلامحسین بروجردی» آموخت. بعدها به مدرسه علوم سیاسی رفت. پس از پایان تحصیل به خدمت وزارت امور خارجه در آمد. در سال 1281 با «معاون‌الدوله غفاری» که به وزیر مختاری ایران در کشورهای بالکان منصوب شده بود به اروپا رفت و حدود دو سال و نیم در اروپا و بیشتر در وین اقامت داشت.

بازگشت دهخدا به ایران مقارن با آ‎غاز مشروطیت بود. در حدود سال 1285 (1325قمری) با همکاری جهانگیرخان شیرازی و با سرمایه قاسم‌خان تبریزی روزنامه صوراسرافیل را منتشر کرد. در سوییس سه شماره از «صوراسرافیل» را منتشر کرد. آنگاه دوباره به استانبول رفت و در سال

(1327 قمری) روزنامه‌یی به نام «سروش» را به زبان فارسی انتشار داد. مدتی ریاست دفتر (کابینه) وزارت معارف، ریاست تفتیش وزارت عدلیه، ریاست مدرسه علوم سیاسی و سپس ریاست مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی تهران به او محول شد. چند روز قبل از شهریور 1320 و خلع رضاشاه معزول شد و پس از آن بیشتر به مطالعه و تحقیق و نگارش پرداخت. دهخدا غیر از زبان فارسی به زبان‌های عربی و فرانسه هم تسلط داشت و گاه برای تفنن شعر نیز می‌سرود. دهخدا جزو معدود شاعران دوره مشروطیت است که جهان‌بینی و جهان‌نگری روشنی دارد. هرگز دچار احساسات نمی‌شود و شعار نمی‌دهد. او هفتم اسفند 1334 در 77سالگی در تهران درگذشت و در گورستان ابن‌بابویه به خاک سپرده شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران