شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 112794 | |

ارسلان فصیحی با بیان اینکه فکر نمی‌کند ترجیح مخاطبان ایرانی کتاب ترجمه باشد، می‌گوید: اثر ایرانی نیست که مخاطبان بخوانند؛ نویسنده‌های مشهور به ‌دلیل وضعیتی که دارند نمی‌نویسند، نویسنده‌های تازه‌کار شناخته‌ شده‌ نیستند و کتاب‌هایی که منتشر می‌شود، نمی‌تواند نیاز مخاطبان را پاسخ دهد.

ارسلان فصیحی با بیان اینکه فکر نمی‌کند ترجیح مخاطبان ایرانی کتاب ترجمه باشد، می‌گوید: اثر ایرانی نیست که مخاطبان بخوانند؛ نویسنده‌های مشهور به ‌دلیل وضعیتی که دارند نمی‌نویسند، نویسنده‌های تازه‌کار شناخته‌ شده‌ نیستند و کتاب‌هایی که منتشر می‌شود، نمی‌تواند نیاز مخاطبان را پاسخ دهد.

این مترجم درباره استقبال مخاطبان ایرانی از آثار ترجمه اظهار کرد: مردم کتابی را می‌خوانند که به برخی از نیازهایشان پاسخ می‌دهد؛ مثلا نیاز به سرگرم شدن، آموختن و تفکر در امور. برای خواننده‌ها مهم نیست که نویسنده کتاب ایرانی است یا خارجی، یا برای کدام کشور است؛ بلکه مهم این است که نیازهایشان برآورده شود. او به ایسنا گفت: در ادبیات ایران وضعیتی پیش آمده که باعث شده بسیاری از نویسنده‌های شناخته‌ شده و پرکار چندان رغبتی به نوشتن آثار جدید نداشته باشند، نویسنده‌هایی که تازه پا به عرصه نویسندگی گذاشته‌اند، شناخته‌ نشده و دیده‌ نشده‌اند و هنوز قدرتی ندارند. اینها باعث می‌شود کتاب‌هایی که از نویسنده‌های خارجی ترجمه شده، موفق‌تر باشد. اما دلیل اینکه چرا نویسنده‌ها نمی‌نویسند خود یک موضوع تحقیق است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران