شماره امروز: ۵۴۷

| | |

چهارمین فصل فعالیت‌های میان‌رشته‌یی باستان‌شناسی هیات باستان‌شناسی مشترک ایران- فرانسه در پاسارگاد که تعیین محدوده‌ پاسارگاد در دوره هخامنشیان را در دستور کار خود دارد، با کشف دو ساختار بین کاخ‌ها و آرامگاه کوروش همراه بود.

 چهارمین فصل فعالیت‌های میان‌رشته‌یی باستان‌شناسی هیات باستان‌شناسی مشترک ایران- فرانسه در پاسارگاد که تعیین محدوده‌ پاسارگاد در دوره هخامنشیان را در دستور کار خود دارد، با کشف دو ساختار بین کاخ‌ها و آرامگاه کوروش همراه بود. کوروش محمدخانی سرپرست تیم ایرانی این مطالعات باستان‌شناسی در این زمینه به ایسنا توضیح داد: در دور دوم اجرایی شدن تفاهمنامه مشترک پنج ساله بین ایران و فرانسه در پاسارگاد، چهارمین فصل از این برنامه، از سال ۱۳۹۴ آغاز شد که به‌دنبال مطالعات در حال انجام، دو ساختار جدید در محدوده کشف شدند، اما در حال حاضر امکان اظهارنظر درباره‌ آنها وجود ندارد. او با بیان اینکه نتایج مطالعات این فصل خرداد سال آینده به پژوهشکده باستان‌شناسی ارائه می‌شود، افزود: از سوی دیگر برای لایه‌نگاری و تشخیص دوره‌یی فرهنگی، نیاز به ایجاد گمانه‌های اکتشافی در منطقه داریم که در صورت صدور مجوز از سوی پژوهشکده باستان‌شناسی این مطالعات نیز انجام می‌شوند. به گفته‌ او، انجام مطالعه میان‌رشته‌یی با هدف اصلی شناخت بهتر محوطه میراث جهانی پاسارگاد،

 در دستور کار قرار گرفته است.

محمدخانی شناسایی حدود پاسارگاد در دوره هخامنشیان، به دست آوردن دید کلی از سیستم احتمالی شهرسازی، پژوهش روی سیستم مدیریت آب و هیدرولوژی در دوره هخامنشی، بازسازی پوشش گیاهی باغ پاسارگاد به‌عنوان یکی از نخستین باغ‌های باستانی از طریق مطالعات دیرین اقلیم‌شناسی، مطالعه چشم‌انداز پاسارگاد در دشت مرغاب و حفاظت بهتر از آثار این محوطه را از دیگر اهداف این مطالعه پنج ساله در «فارس مرکزی در زمان هخامنشیان» دانست.  او تاکید کرد: برای مطالعات گسترده میان‌رشته‌یی در این محوطه از علم متخصصان تلفیقی باستان‌شناسی مانند ژئوفیزیک، دیرین اقلیم‌شناسی، باستان گیاه‌شناسی، زمین باستان‌شناسی، هیدرولوژی، سنجش از دور و عکاسی هوایی، نقشه‌برداری در کنار باستان‌شناسان استفاده می‌شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران