شماره امروز: ۵۴۷

معرفی کشورهایی که از سال 1945 تاکنون بیشترین حوادث هوایی را داشتند

در روزهای اخیر، اخبار سقوط هواپیمای مسافربری در حوالی یاسوج، در صدر گزارش رسانه‌ها قرار گرفته است. در 10 روز گذشته، دو…

بیشتر