شماره امروز: ۵۴۷

سرپرست دفتر نظارت فرآورده‌های سلامت:

داروی رمدسیویر حتی در داروخانه‌ها هم توزیع نمی‌شود و موارد توزیع این دارو در ناصرخسرو و بازار سیاه داروی تقلبی است و…

بیشتر