شماره امروز: ۵۴۷

پاره شدن کفش بسکتبالیست امریکایی، باعث سقوط ارزش سهام شرکت نایک شد.

بیشتر