شماره امروز: ۵۴۷

هیچ یک از کاندیداها برای کاهش قیمت‌ها برنامه نداشتند

مناظره‌ها تمام شد. روز جمعه قرار است رییس‌جمهوری بعدی انتخاب شود، اینکه در تمام مناظره‌ها مردم به جز شعار چیز دیگری…

بیشتر