شماره امروز: ۵۴۷

بررسی رشد فروش خودروی سواری در چین

در سال‌های گذشته، شاید دور از تصور بود که روزی بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان، شکست را تجربه کند.

بیشتر