شماره امروز: ۵۴۷

سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و وعده‌های مسوولان بزرگ‌تر

مدت زیادی است که مسوولان در هر مصاحبه و نشستی دم از فراوانی در کشور می‌زنند،

بیشتر