شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تاکنون در بازار سرمایه هیچ ابزاری نداشته‌ایم که اصل سرمایه را تضمین کند. واقعیت آن است

احمد اشتیاقی

 تاکنون در بازار سرمایه هیچ ابزاری نداشته‌ایم که اصل سرمایه را تضمین کند. واقعیت آن است که بازار سرمایه هنوز بازاری ناشناخته برای بسیاری از سرمایه‌گذاران است و اغلب سرمایه‌گذاران در این بازار تجربه سرمایه‌گذاری مانند آنچه در بازارهایی نظیر سپرده بانکی و ملک را داشته‌‌اند ندارند. در نتیجه چنین ابزاری می‌تواند ریسک‌گریزها را به بازار سرمایه جذب کند و در راستای توسعه ابزارهای ورود نقدینگی جدید به بازار و همچنین اعتمادسازی و آشنایی عموم سرمایه‌گذاران با این بازار مفید و امیدوارکننده است. ما این موضوع را به فال نیک می‌گیریم زیرا می‌توانیم امیدوار باشیم جامعه هدف این صندوق‌ها افراد ریسک‌گریزی باشند که سرمایه خود را در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا به واسطه اصل تضمین بتوانیم این ریسک‌گریزی را پاسخ دهیم و سرمایه‌های آنان را جذب کنیم. وقتی پس از مدتی مشاهده کنند که بازدهی این صندوق‌ها بیش از سیستم بانکی است تمایل آنها برای ورود سرمایه به این صندوق‌ها هم افزایش یافته و حتی ممکن است ریسک بیشتری را هم بپذیرند. صندوق‌هایی که اصل سرمایه را تضمین می‌کنند طبعا باید در چینش پرتفو احتیاط لازم را به خرج دهند و بر همین اساس ممکن است بازدهی آنها از صندوق‌های دیگر کمتر باشد اما به هر حال وقتی بازدهی آنها بیش از سپرده‌های بانکی باشد موجب ترغیب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز می‌شود و به مرور سرمایه‌گذار می‌تواند از ظرفیت‌های بیشتر بازار سرمایه استفاده کند. در صندوق‌های بادرآمد ثابت در واقع سود تضمینی نیست اما نوع پرتفویی که می‌چینند، پرتفوی بدون ریسک است و بازدهی مورد نظر را به دست می‌آورد. اما صندوق‌های مختلط جدید، با توجه به تضمین اصل سرمایه در واقع یک قدم از درآمدثابت‌ها جلوتر هستند. 

اگر فرض کنیم صندوق‌های مختلط تضمینی ۵۰ درصد از پرتفو را به اوراق و ۵۰ درصد دیگر را به سهام اختصاص دهند. در واقع از همان ابتدا بازدهی ۵۰ درصد اوراق را مانند صندوق‌های بادرآمد ثابت تضمین کرده‌اند! ۵۰ درصد دیگری را هم که قرار است در سهام سرمایه‌گذاری کنند به نحوی می‌چینند که در سهام بنیادین و DPSمحور سرمایه‌گذاری شود که در مجامع هم سود تقسیمی خوبی دارند. در این صورت می‌توانیم بگوییم این صندوق‌ها بیش از درآمدثابت‌ها بازدهی خواهند داشت و اصل سرمایه نیز در آنها ضمانت شده است.بر همین اساس می‌توان امیدوار بود که به واسطه این بازدهی و تضمین صندوق‌های مختلط جدید، وجوه بیشتری برای خرید سهام جذب شود چرا که صندوق‌های بادرآمد ثابت بخش زیادی از سرمایه‌گذاری را به سهام اختصاص نمی‌دهند. این روند حتی می‌تواند در سهام بنیادین هم جذابیت ایجاد کند و به‌طور کلی اقدام مثبتی در بازار سرمایه است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران