شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با اعلام شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در بهار ١٤٠١ از سوی مرکز آمار ایران، مشخص شد

محسن شمشیری

با اعلام شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در بهار ١٤٠١ از سوی مرکز آمار ایران، مشخص شد که تورم 50 درصدی بخش خدمات در بهار 1401 نشان‌دهنده رشد بالای هزینه‌ها در بخش خدمات بوده است و ازجمله فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا با رشد 93 درصدی، بیشترین رشد هزینه را در بخش خدمات طی یک سال اخیر داشته است.  با توجه به سهم 50 درصدی طیف گسترده بخش خدمات از تولید ناخالص و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، هر نوع افزایش تورم و رشد قیمت‌های تمام شده در بخش خدمات، به ‌طور مستقیم روی هزینه دریافت‌کنندگان بخش خدمات نیز اثرگذار خواهد بود و از صنایع بزرگ کشور تا خانوار ایرانی باید پول و هزینه بیشتری بابت دریافت خدمات بپردازد.  از سوی دیگر، اشتغال گسترده و سهم بالای خدمات از شغل نان‌آوران خانوار موضوع مهمی است که تورم و رشد هزینه‌ها می‌تواند روی شغل فعالان بخش خدمات و درآمد خانوار آنها اثرگذار باشد.  در نتیجه تورم بالاتر به معنای اثرگذاری روی کسب وکار مردم است و گرانی خدمات موجب کاهش تقاضا خواهد شد و درآمد را کاهش می‌دهد و در نتیجه کسب درآمد و ایجاد شغل و حقوق و دستمزد فعالان بخش خدمات تحت تاثیر قرار می‌گیرد.  خدمات‌گیرندگان حتی در بخش‌های بزرگ صنعتی نیز باید هزینه بیشتری را متحمل شوند و با تورم بیشتر باید بابت حمل و نقل، کارگر ساده، تعمیرات و سایر فعالیت‌های موجود در کارخانه‌ها و غذا و فعالیت‌های دیگر پول بیشتری پرداخت کنند.  در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٩,٤ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٥.٨ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است. در فصل بهار ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ٤٨٢ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣.٨ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٩.٤ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسب به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٧.٣ درصد افزایش داشته است. در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣,٨ درصد بود که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٣ درصد)، ٦.٥ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ١٣.٨ درصد افزایش دارد. 

در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٢٤.٧ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم فصلی با ٠.١ درصد مربوط به گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» است. در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٩,٤ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٥.٨ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل دوره مشابه سال قبل، ٤٩.٤ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٩٣.٢ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٠.٤ درصد مربوط به گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» می‌باشد. در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٧,٣ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٦.٩ درصد)، ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٨٧.١ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»  و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» (٢٤.٦ درصد) است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران