شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در بازار خودرو و مسکن دیده می‌شود که قیمت‌ها به یک‌باره تغییر پیدا می‌کند که در نتیجه هماهنگی بین افرادی که صاحب سود می‌شوند،

مجتبی رضاخواه

 در بازار خودرو و مسکن دیده می‌شود که قیمت‌ها به یک‌باره تغییر پیدا می‌کند که در نتیجه هماهنگی بین افرادی که صاحب سود می‌شوند، روی می‌دهد. در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه از این افراد از نوسان قیمت جلوگیری به عمل می‌آید و به اقتصاد کشور کمک شایانی می‌شود. 

اخذ مالیات مشکل اساسی در کشور دارد. سال‌ها دریافت مالیات مبتنی بر فروش نفت بوده و این در حالی است که بخش اعظم درآمد کشورهای تولید‌کننده اصلی نفت از مالیات تامین می‌شود. مالیات برعایدی سرمایه یکی از مواردی است که دیگر کشورها با این استدلال که چنانچه کالای خریداری شده، با گذر زمان ارزش قابل توجهی پیدا کند، زمان فروش باید بخشی از سود آن به صورت مالیات پرداخت شود، برآن متمرکز شده‌اند.  اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از این جهت مفید است که بیشتر به قشر دارا و ثروتمند توجه می‌شود زیرا عموما قشر ضعیف و متوسط چنانچه خانه یا ماشین هم داشته باشد، مشغول خرید و فروش آن نمی‌شود، اما افرادی که در حال سوداگری هستند یا اینکه درآمد زیادی بدون سوداگری دارند و از توان پرداخت مالیات هم برخوردارند، بنابراین باید این مالیات را پرداخت کنند. مالیات بر عایدی سرمایه هر چه زودتر باید اجرایی شود زیرا هم با منطق عدالت به دلیل اخذ بیشتر آن از افراد ثروتمند، تطابق دارد و هم اینکه غیر از مباحث ایدئولوژیک و منطق اسلامی این کار در کشورهای دیگر هم اجرایی می‌شود و در حقیقت جهانی است. بنابراین هر چه سریعتر باید تصویب و اجرای آن مورد پیگیری قرار گیرد. 

مهم‌ترین تاثیر مالیات برعایدی سرمایه جلوگیری از نوسان قیمت است. در بازار خودرو و مسکن دیده می‌شود که قیمت‌ها به یک‌باره تغییر پیدا می‌کند که در نتیجه هماهنگی بین افرادی که صاحب سود می‌شوند، روی می‌دهد. در نتیجه با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از این افراد، از نوسان قیمت جلوگیری به عمل می‌آید و به اقتصاد کشور کمک شایانی می‌شود. اجرا نیازمند جدیت است و برای این جدیت زیرساخت باید مناسب باشد تا امکان اخذ مالیات مهیا شود.  

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران