شماره امروز: ۵۴۷

| | |

خدشه‌دار شدن اعتماد سهامداران موضوعی نیست که در کوتاه‌مدت امکان مرمت و بازسازی آن وجود داشته باشد.

علیرضا تاج‌بر

خدشه‌دار شدن اعتماد سهامداران موضوعی نیست که در کوتاه‌مدت امکان مرمت و بازسازی آن وجود داشته باشد. اقداماتی از سوی دولت قبل صورت گرفت که سبب آسیب به اعتماد سهامداران شد، ازجمله این اتفاقات می‌توان به تأمین مالی دولت قبل از بازار سرمایه بدون لحاظ منافع سرمایه‌گذاران خرد اشاره نمود، این موضوع ۹ ماه بر بازار اثرگذار بوده است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با اقدامات کوتاه‌مدت این خدشه واردشده، ترمیم شود.

یکی از مسیر‌های اعتمادسازی را می‌توان داشتن یک برنامه میان‌مدت برای بازار و حمایت عملی از آن بیان کرد که تمام ارکان در این حمایت حضورداشته باشند و نکته بعد اینکه اعتماد به‌تدریج به بازار بازمی‌گردد. برای اعتمادسازی مشخصاً باید از بازار حمایت عملی صورت گیرد. حمایت عملی از بازار به این صورت است که به‌طور مثال حجم معاملات و خرید سهامداران حقوقی وابسته به دولت در یک مدت ادامه‌دار باشد و شاهد رفتار‌های نوسانی و موقت و اقداماتی کم‌اثر برای رفع تکلیف نباشند. باید سهامداران با چشم خود مشاهده کنند که حجم معاملات افزایش پیداکرده است...

 عرضه حقوقی‌ها کاهشی شده و شاخص مثبت است تا اعتماد به بازار جذب شود. از سوی دیگر سهامداران باید یقین داشته باشند که دولت جدید از تجربه‌های تلخ سال گذشته درس گرفته است و دیگر بدون لحاظ منافع تمام سرمایه‌گذاران به تأمین مالی از بازار دست نمی‌زند.

نکته بعدی که می‌شود به آن اشاره کرد این موضوع است که دولت قبل هنگامی که تأمین مالی خود را از بازار آغاز کرد برخی از افراد با رانت یا روش‌های مختلف دیگری از این موضوع آگاه شدند و از این اتفاق به سود خود بهره بردند. اگر ناظران بازار و دولت تصمیم بر حمایت از بازار را داشته باشند باید مانع از خروج بیش‌ازاندازه نقدینگی از بازار شوند. رقم خوردن اتفاقات بیان‌شده سبب بازگشت اعتماد به سوی بازار می‌شود و تا زمانی که اعتماد کامل به بازار بازنگردد، بقیه اقدامات مانند تزریق نقدینگی از سوی دولت و تغییر قوانین بر بازار تأثیرگذار نخواهد بود و تا زمانی که اعتماد به بازار برنگردد بیشتر از قبل شاهد خروج نقدینگی از بازار خواهیم بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران