شماره امروز: ۵۴۷

| | |

از نظر بنده فلسفه اصلی بازار، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بوده و برای تامین مالی بلندمدت برنامه‌ریزی شده است

کمال خان‌زاده

از نظر بنده فلسفه اصلی بازار، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بوده و برای تامین مالی بلندمدت برنامه‌ریزی شده است اما در این میان افرادی با شروع برخی نوسان‌ها در بازار شروع به ایجاد صف‌های خرید و فروش می‌کنند که نتیجه‌ای جز متشنج کردن بازار را به دنبال ندارد. بازار سرمایه مطلوب همانند زمین کشاورزی یا باغ‌های میوه است که وقتی سرمایه‌گذاران قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارند بدانند که با واژه‌ای تحت عنوان تخصیص کارا مواجه هستند به‌طوری‌که شاهد محصول خوب، فروش و کیفیت خوب آن باغ باشند. سرمایه‌گذاران زمانی با مطالعه درست و تسلط کامل به بازار سرمایه پا می‌گذارند که ناظران با طراحی مکانیزم‌های اساسی مانعی برای روند اشتباهات موجود در بازار سرمایه باشند. سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را نباید با بسیاری از فعالیت‌های دلالی یا موارد مشابه آن اشتباه گرفت. بسیاری از افرادی که به دنبال نوسان‌گیری از بازارهای مختلف هستند، اساسا سرمایه‌گذار نیستند. چنانچه بتوان ایرادهای موجود در بازار سرمایه را توسط ناظران بازار به موقع شناسایی و تشخیص داد، می‌توان امیدوار بود سرمایه‌گذاران و سهامداران بدون هیچگونه نگرانی در بازار حضور داشته باشند. سرمایه‌گذاران زمانی با مطالعه درست و تسلط کامل به بازار سرمایه پا می‌گذارند که ناظران با طراحی مکانیزم‌های اساسی مانعی برای روند اشتباهات موجود در بازار سرمایه باشند. فلسفه اصلی بازار، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بوده و برای تامین مالی بلندمدت برنامه‌ریزی شده است اما در این میان افرادی با شروع برخی نوسان‌ها در بازار شروع به ایجاد صف‌های خرید و فروش می‌کنند که نتیجه‌ای جز متشنج کردن بازار را به دنبال ندارد. به عقیده بنده برخی سرمایه‌گذاران یاد گرفته‌اند که سهام شرکتی را قبل از مجمع خریده و نزدیک به برگزاری مجمع آن را بفروشند یا بعد از مجمع که سهم بازگشایی می‌شود با قیمت‌های حمایتی که ناشران دارند، سهم خود را عرضه کنند. بازار سرمایه باغ زیبایی است که امکان سرمایه‌گذاری را برای همه افراد جامعه فراهم کرده است. بنابراین ناظران بازار به تشخیص به موقع خود نباید اجازه دهند که سودجویان بازار بخواهند در بازار هیجانی که هیچگونه تعریف علمی برای آن نداشته و به مکانیزم بلندمدت بازار اعتقادی ندارند، جولان دهند. بازار سرمایه برای کسانی که ایده بلندمدت نداشته و درصدد ایجاد هیجان، شایعه و زیان ده شدن آن هستند، باید دافعه ایجاد کند. تاکید می‌کنم که قوام و پایداری بازار سرمایه به نقدینگی آن نیست بلکه به حضور ناظرانی است که می‌توانند با درایت به موقع، جلوی ضرر و زیانی که سهامداران را تهدید می‌کند، بگیرند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران