شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کل بانک مرکزی بسیاری از افراد را متاسفانه ناآگاه فرض می‌کنند، این بدان معناست که طرفین مقابل را بسیار دست‌کم می‌گیرند.

پیمان مولوی

رییس کل بانک مرکزی بسیاری از افراد را متاسفانه ناآگاه فرض می‌کنند، این بدان معناست که طرفین مقابل را بسیار دست‌کم می‌گیرند. رییس کل بانک مرکزی سیاست‌گذار پولی کشور است. نمی‌شود در هرجایی که به نفع بود مصاحبه کنیم و امتیاز آن را به نام خودمان ثبت کنیم و بعد از تغییر وضعیت این روند نیز تغییر کند. نمودار منحنی نرخ سود بانکی برای همه روشن است. یا رییس بانک مرکزی اشراف کافی در حوزه کاری خود ندارند که شوکه شدند و بازار را هم شوکه کردند یا ایشان در این بین واقعیت ها را به نفع سیستم بانکی و به نفع ذینفعان حوزه خودشان دارند تلقی می‌کنند. این موضوع و نمودار آن بسیار مشخص و واضح است اینکه در حال حاضر این موضوع عمدی یا سهوی یا ناشی از ناآگاهی بوده است. بالاخره یکی از این سه مورد بوده الزاما واکنش‌ها به واسطه بازار بانکی نبوده و نیست و ذینفعان در بازار هم حضور دارند.نتیجه این است که ما شاهد این بودیم ک یک بازاری که به سمت بالا حرکت می‌کرد که البته هر بازاری که به سمت بالا حرکت می‌کند نزول هم می‌تواند داشته باشد اما با یک شوکی روبه‌رو شد که این شوک تقریبا از همان زمانی شروع شد که نرخ‌های سود بانکی درحال افزایش بود و خود را به تدریج در آن زمان نشان داد. البته در اقتصادی که اقتصاد جز ذینفعان است و هرکس که دنبال حداکثر کردن منافع خودش است و منافع عمومی در اقتصاد بی‌معنی شده و در اقتصاد ایران می‌توان تمامی این موارد را دید. بعد از آن هم ما شاهد بودیم که بازار سرمایه فرو ریخت، تعادل در بازارهای دیگر به نفعشان چرخید و بازار سرمایه که در یک سال 657درصد بازده داده بود در دوماه بعد نیز بازار‌های موازی یک عددی معادل 600 درصد بازده ایجاد کردند. سخنان رییس کل بانک مرکزی بیشتر از جنس طفره رفتن و به دنبال تحیر خودشان بود، در این حوزه گرچه نکاتی هم اشاره شد که به نظر من درست است و آن نکات این است که ما در کشورمان یک سیاست‌گذاری پولی جامع، یک سیاست‌گذاری مالی جامع با رویکرد توسعه و رفاه اقتصادی و رشد اقتصادی متاسفانه نداریم و دیدگاه‌های همه کوتاه‌مدت است؛ وزارت اقتصاد به نوعی، بانک مرکزی به نوعی و... یکی از نکاتی که رییس بانک مرکزی در مورد بازار سرمایه بالاخره جواب روشن نداد و میلیون‌ها سرمایه‌گذار را  روشن نکرد سرنوشت نرخ بهره است. ایشان نه از پایین آمدن نرخ بهره حمایت کرد و نه از بالارفتن. کجای دنیا سرمایه‌دارها عاطل و باطل منتظر می‌مانند تا بدانند که نرخ بهره بانکی که یک عامل بسیار تاثیرگذار در بازار سرمایه است نامشخص باشد یا در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. این هم به نظرم روز پنجشنبه جوابش مشخص نشد و نامشخص ماند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران