شماره امروز: ۵۴۷

| | |

علی‌رغم طولانی بودن جلسه میان اعضا و رییس بانک مرکزی به هر حال گفت‌وگوهای متعدد پرسش‌هایی که بعضاً به صورت خاص و شاید تکراری مطرح شده بود، من فکر می‌کنم

فردین آقابزرگی

علی‌رغم طولانی بودن جلسه میان اعضا و رییس بانک مرکزی به هر حال گفت‌وگوهای متعدد پرسش‌هایی که بعضاً به صورت خاص و شاید تکراری مطرح شده بود، من فکر می‌کنم  آن انتظاری که اهالی بازار سرمایه از این پاسخ‌ها داشتند برآورده نشد به خصوص که صرفاً در قالب کلیات اشاره مطلب می‌شد، مثلاً بورس خیلی خوب است، بازار سرمایه کمک می‌کند و این مسائل جزییاتی که به عنوان مثال، یکی از پرسش‌هایی که بنده هم مطرح کرده بودم اینکه آیا از حضور رییس سازمان بورس در هیات دولت حمایت می‌شود؟ حضور رسمی این مدیر در شورای پول و اعتبار نیز حمایت می‌شود؟ بنابراین متولی بازارسرمایه باید در شورای پول و اعتبار نیز حضور داشته باشد همان‌گونه که یک عضو ثابت از بانک مرکزی در شورای عالی بورس قرار دارد و این موضوع یک مقدار اشاره به موضوعی دارد که من تنها یک نفر هستم و سایر اعضای شورای عالی بورس نیز نظرات خود را دارند. به نظر بنده پاسخ‌هایی که داده شد را می‌توان یک پاسخ استاندار تلقی کرد و وزیر اقتصاد و تک‌به‌تک اعضای شورای عالی بورس را به جز نفراتی که از قبل توسط بدنه دولت تعیین شده‌اند مثل نماینده وزارت دادگستری، رییس کل بانک مرکزی و وزارت صمت این موارد و مابقی با حکم وزیر اقتصاد بود و هر حال پاسخ لازم و مورد انتظار داده نشد و این فضا، فضایی است که برای سهامداران بورسی تا حد قابل توجهی قابل تامل است و این موضوع به عملکرد بانک مرکزی، دولت، وزیر اقتصاد و سلسه مراتبی که اتفاق افتاد بازمی‌گردد. این سلسه‌مراتب همانند فواره‌ای است که فوران کرده و درحال حاضر تا حدودی از شدت آن کاسته شده که تا حدودی خوشایند نیست و برای اغلب فعالان بازار به خصوص کسانی که در سال 99 وارد بورس شده‌اند این وقایع خیلی تاثیرپذیر بود. به هرحال بنده هیج نوع موضوع خاصی در صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی ندیدم و به نوعی می‌توانم بگویم سکوت در مقابل پرسش‌ها یا انتظاراتی که اهالی بازار سرمایه دارند به منزله تداوم هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بورس با دولت است که در تامین نقدینگی و تداوم بحث جبران نقدینگی کسری بودجه تا حدود زیادی جریان دارد.

کماکان بانک مرکزی اشراف کامل به سمت و سوی بازارسرمایه دارد و همان‌گونه که رییس سازمان بورس اشاره کردند یکی از اهداف این سازمان هماهنگی با دولت و وزیر اقتصاد است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران