شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اگر قرار باشد یک ایراد اساسی و یک مشکل بنیادین را در خصوص راهبردهای اقتصادی دولت آقای روحانی مطرح کنیم، رویکردی است

محمد حسین ادیب

اگر قرار باشد یک ایراد اساسی و یک مشکل بنیادین را در خصوص راهبردهای اقتصادی دولت آقای روحانی مطرح کنیم، رویکردی است که این دولت نسبت به کسب و کار کوچک و متوسط به کار گرفته و راهبردهای ضروری است که می‌بایست در این زمینه به کار بگیرند اما نگرفته‌اند. دولت هیچ محرک مالی قابل توجهی یا هیچ راهبرد اثرگذاری در خصوص بهبود شاخص‌های این نوع مشاغل ارایه نکرد. معتقدم محور تفکری که هر کابینه‌ای باید در پیش بگیرد احیای کسب و کار خرد است. چرا که زیربنای هر نوع رشد پایداری از این نوع مشاغل ایجاد می‌شود. در همه جای دنیا گفته می‌شود بوروکراسی دولت وسیله‌ای برای خدمت به کسب و کار خرد، است در حالی که دولت یک چنین هدفی را مورد توجه قرار نداده است. در شرایطی که قرار بود دولت‌ها در ایران (واساسا همه جای دنیا) به وسیله‌ای برای احیا و رشد مشاغل خرد بدل شوند، بدل به هدف و کانون تصمیم‌سازی‌ها شده به گونه‌ای که کل بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. 

بررسی‌های تحلیلی اظهارنظرهای آقای رییس‌جمهوری و اعضای کابینه طی 4ماه گذشته نشان می‌دهد که حتی یک‌بار هم در حمایت از کسب و کار کوچک و متوسط استفاده نکرده‌اند. به عبارت روشن تر می‌توان گفت، دولت دچار گونه‌ای، نابینایی استراتژیک در خصوص کسب و کار کوچک و متوسط شده است که این نوع مشاغل را نادیده می‌گیرد. باید بدانیم، اگر ادبیاتی را که در تحلیل اقتصادی به کار می‌گیریم با تمرکز بر کسب و کار کوچک و متوسط نباشد، تنها توپخانه‌ای است برای شلیک اظهارنظرهای غیر تخصصی و حتی شاید کذب. واقع آن است که این فعالان اقتصادی ایران هستند که هزینه نادیده گرفتن کسب و کارهای خرد را پرداخت می‌کنند. کسانی که به قیمت حذف کسب و کارهای خرد به همه جا رسیده‌اند، باید بدانند مانند جریان موسسات غیرمجاز هزینه‌های آن را پرداخت خواهند کرد. در یک چنین شرایطی، صاحبان کسب و کار نیز باید روی کوچک‌ترین هزینه‌های خود حساس باشند تا بتوانند در این اتمسفر بیزینس خود را تداوم بخشند. خاطرم هست سال‌ها قبل یک فعال اقتصادی با هزار میلیارد تومان سرمایه به من زنگ زد، بعد خواست تا از تلفن ثابت به من زنگ بزند تا هزینه‌های کمتری را بپردازد. این رویکردی که مجموعه فعالان اقتصادی باید مورد توجه قرار دهند. از نظر من فعال اقتصادی حتی روی هزینه‌های کوچک باید حساس باشد. این خساست نیست این مدیریت بر روی هزینه‌های خرد و کوچک است با این روش به سایر کارکنان این درس داده می‌شود که برای بهبود کسب و کار باید بر روی مجموعه هزینه‌ها مدیریت مطلوب صورت بگیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران