شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها را می‌توان یک عامل بسیار مهم در تغییر وضعیت بورس دانست. درحال حاضر به پایان سال نیز نزدیک هستیم و به‌طور تقریبی EPS شرکت‌ها قابل تشخیص است و اطلاعات مالی شرکت‌ها می‌تواند در روند صعودی بورس تاثیر بسیار مهمی داشته باشد.

فرشید   اردبیلیون جهانی 

گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها را می‌توان یک عامل بسیار مهم در تغییر وضعیت بورس دانست. درحال حاضر به پایان سال نیز نزدیک هستیم و به‌طور تقریبی EPS شرکت‌ها قابل تشخیص است و اطلاعات مالی شرکت‌ها می‌تواند در روند صعودی بورس تاثیر بسیار مهمی داشته باشد.

البته در این فصل و باتوجه به ماهیت بازار اغلب EPS‌ها  می‌توانند روند بازار را تعیین کنند چراکه می‌توانند قیمت سهام و حرکت سهام را تعیین کنند. نرخ دلار نیز تاثیر مهمی بر روی بازار سهام دارد و اگر بازار بر روی قیمت‌های حال حاضر معامله شود شاهد رشد و صعود در بورس خواهیم بود. در حال حاضر قیمت سهام شرکت‌های صادرات محور، با نرخ دلار کمتر از 25 هزارتومان معامله می‌شوند و اگر نرخ دلار در بازار تثبیت شود یک صعود خوب در این گروه هم خواهیم داشت. همه سهام را بر مبنای ارزش روز دارایی‌ها محاسبه نمودند برای مثال اگر یک دارایی زمین باشد ارزیابی با فرض اینکه این کارخانه‌داری زمین بخواهد نقل مکان کند یا کاربری زمین تغییر نماید و زمین داخل شهر و... به هرحال اتفاقی بیفتد که این دارایی‌ها انتقال پیدا کند به یک جای دیگر و با کمک شهرداری برای این زمین تغییر کاربری بگیریم و زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد معمولا دوسوم زمین نابود می‌شود و تنها یک سوم باقی می‌ماند تا بتوان از آن نتیجه مطلوب را گرفت. بنابراین سهام‌ها براساس ارزش روز دارایی کمی مشکل‌دار شد و قیمت‌هایی بر روی این سهام گذاشتند که کمی دست نیافتنی بود و این اتفاق در بازار رخ داد. درحال حاضر قیمت سهام بسیار ارزنده است و اگر بر مبنای سودآوری محاسبه شود . تقریبا می‌توان گفت قیمت سهام متعادل و سودآور است، در نتیجه افت چندانی را نمی‌توان متصور بود مگر اینکه اتفاقات مهم اقتصادی یا سیاسی در بازار رخ دهد. اگر فرض بر این موضوع بگیریم که تمامی لایحه بودجه در خصوص بورس بدون کم و کاست طی سال آینده رخ می‌دهد، می‌توان وضعیت خوب و متعادلی را برای بورس متصور بود. چراکه قسمت عمده‌ای از تامین مالی بودجه 1400 از طریق بورس انجام می‌شود و این تامین مالی می‌تواند جایگاه بورس را مستحکم کند. اگر بخواهیم وارد جزییات بودجه سال آینده شویم متوجه خواهیم شد که این تامین مالی در بورس به دو قسمت عمده تقسیم شده نخست؛ فروش سهام دولتی و بخش دوم نیز فروش و انتشار انواع اوراق در بازارسهام. 

همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده است که فروش بخش قابل توجهی از نفت از طریق بازارسرمایه انجام شود . در نهایت این فروش‌ها و عرضه‌ها باعث رشد و رونق بازار بورس خواهد شد و این بازار می‌تواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایران اجرا کند. همچنین اگر تامین مالی دولت در اندازه ذکر شده در بازارسهام صورت گیرد باید زیرساخت‌های بورسی نیز تقویت شود و نرم افزارها وارد یک مرحله جدید از تکنولوژی شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران