شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آنچه که در باب ضرورت از میان برداشتن تحریم‌ها از سوی مقام معظم رهبری بیان شده، حاوی این نکته کلیدی است

مهدی مطهرنیا

آنچه که در باب ضرورت از میان برداشتن تحریم‌ها از سوی مقام معظم رهبری بیان شده، حاوی این نکته کلیدی است که ایشان تحریم‌ها را به هیچ عنوان نعمتی برای اقتصاد ایران نمی‌دانند، بنابراین اشاره می‌کنند که در روند پایان دادن به روند تحریم‌ها نباید کوچک‌ترین فرصتی را از دست داد. رویکردی که نشان می‌دهد، ایشان کاملا نسبت به فشارهای وارده بر مردم و ضرورت پایان بخشیدن به این فشارها آگاه و حساس هستند. به هر تقدیر رهبر معظم انقلاب در دهه‌های گذشته همواره از تحرک بخشی تحریم‌ها برای استقلال بخشی بیشتر و پرهیز از وابستگی به بیرون و در تعریف استقلال سیاسی بر خودکفایی در کشور تاکید کرده و رهنمود داشته‌اند. اما آنچه که مشخص است، ایران در زمینه سیاست خارجی همواره معتقد به عدم اعتماد به بیگانگان بوده و بر اساس قاعده نفی سبیل در فقه اسلامی، هرگونه ارتباط با بیگانگان به ویژه آنچه دشمن خوانده می‌شود با احتیاط زیادی دنبال شده است. بنابراین تغییر این رویکرد نیازمند ایجاد برخی اصلاحات در رویکردهای گفتمانی است. چرا که در شرایط فعلی شرایط اقتصادی و فشار برآمده از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی طبقه پایین و متوسط جامعه را در وضعیت دشواری از نظر معیشتی قرار داده است. اقشار و طبقات مردمی که همواره در بزنگاه‌های تاریخی و سیاسی، همواره تلاش کرده تا از میان کشور و مسوولان دفاع کنند و حضور داشته‌اند. مردمی که در 4دهه در مسیر حفظ تاریخ و تمدن خود بوده است و همواره از دستاوردهای کشور و ارزش‌های ملی و دینی حمایت کرده‌اند. واقع آن است که فشارهای تحریمی و کمبودهای اقتصادی طی سال‌های اخیر مردم را از منظر معیشتی و اقتصادی با مشکلات بسیاری روبه رو ساخته و مسوولان ارشد کشور بیش از هر فردی از تبعات این مشکلات آگاه هستند. بنابراین برای عملیاتی ساختن ضرورتی که رهبری نیز بر روی آن تاکید کرده‌اند، نیازمند همراهی و هماهنگی مجموعه بخش‌های کشور و ایجاد گفتمانی تازه در صحنه‌های زیربنایی کشور است. به هر حال تجربه نشان داده، در پیش گرفتن برخی رویکردهای تند و افراطی از سوی برخی افراد و جریانات در خصوص برجام و سایر ضرورت‌های مرتبط با سیاست خارجی در نهایت منافع ملی را تامین نخواهد کرد و ضروری است که مجموعه بازیگران صحنه سیاسی کشور متوجه این واقعیت روشن بشوند که برای پایان بخشیدن به تحریم‌ها باید در مسیر تعادل و توزان در مواضع گام برداشت. تحریم‌ها معادله‌ای چند مجهولی است که یک بخش آن کشورهای اروپایی و امریکا قرار دارد.   

برای ایجاد هماهنگی و دستیابی به منافع ملی حداکثری می‌بایست از ارتکاب اعمالی که ممکن است روند پایان تحریم‌ها را دچار خدشه سازد، خودداری کرد.  این ضرورتی است که برای استیفای منافع ایرانیان باید در پیش گرفته شود تا با پایان گرفتن تحریم‌ها بستر لازم برای شکوفایی اقتصادی و بهبود وضعیت کسب و کار مردم فراهم شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران