شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وضعیت اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که فشار به طور همزمان بر اقشار مختلف مردم و تولیدکنندگان افزایش یافته است و در مسیر حمایت از این بخش‌ها نیز موفقیت قابل توجهی به ثبت نرسیده است.

موسی احمدزاده

وضعیت اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که فشار به طور همزمان بر اقشار مختلف مردم و تولیدکنندگان افزایش یافته است و در مسیر حمایت از این بخش‌ها نیز موفقیت قابل توجهی به ثبت نرسیده است.

عملکرد بخش تولید بر بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد. از سویی وقتی می‌بینیم بخش عمده‌ای از جامعه با مشکلات اقتصادی مواجه شده، در کنار لزوم حمایت مستقیم از آنها، باید به این موضوع نیز فکر کرد که در صورت رشد تولید، افزایش اشتغال به وجود می‌آید و به این ترتیب با افزایش درآمد تعداد افرادی که به حمایت‌های اقتصادی نیاز دارند کاهش خواهند یافت. از سوی دیگر در شرایطی که با توجه به تحریم‌های اقتصادی، امکان دسترسی به درآمدهای نفتی وجود ندارد، کشور برای گذران امور و به دست آوردن درآمدهای ارزی نیاز به افزایش صادرات خواهد داشت اما متاسفانه در سال‌های گذشته شرایط به شکلی پیش رفته که به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای کلان و همه‌جانبه در این حوزه وجود داشته‌باشد و عملکرد سال‌های اخیر این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. یکی از عمده‌ترین مشکلات صادرکنندگان مربوط به سیاست‌های صادراتی است.

اینکه صادرات یک کالا ناگهان ممنوع می‌شود، به معنی ان است که ما بازارهایی را که به سختی به دست آورده بودیم به راحتی از دست می‌دهیم. در کنار آن، برخی از تولیدات ما نیاز به واردات مواد اولیه جدید دارند. وقتی این مواد در زمان مناسب و با قیمت درست به تولیدکننده نمی‌رسد، بسیاری از صادرکنندگان برای تداوم فعالیت با مشکل مواجه می‌شوند.

در سال‌های گذشته طرح‌هایی مانند عرضه ارز 4200 تومانی، نیز که با هدف حمایت از مردم اجرایی شده در عمل، نتیجه مثبتی نداشته‌ و حتی شرایط را برای تولیدکنندگان نیز سخت کرده است.

در شرایطی که به نظر می‌رسد اقشار کم‌درآمد مردم نیاز قطعی به حمایت دارند، باید توجه داشت که در صورتی که از تولید حمایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی مثبت شود و در چنین شرایطی نه تنها وضعیت اقشار کم‌درآمد فعلی تغییر نخواهد کرد که حتی در صورت کاهش تولید و اشتغال به تعداد افرادی که نیاز به حمایت‌های جدید دارند نیز افزوده خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران