شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رقم سرفصل سایر در تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری که با عنوان مطالبات معوق، سررسید گذشته،

گروه کلان | محسن شمشیری|

 رقم سرفصل سایر در تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری که با عنوان مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات شناخته می‌شود، در سال 1398 به رقم 178 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل 11.1 درصد مانده تسهیلات اعطایی 1609 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها است. این رقم نسبت به عدد 150 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق در سال 97 به میزان 28 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و رشد 19 درصدی داشته است.  مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی از عدد 102 هزار میلیارد تومان در سال 97 به عدد121 هزار میلیارد تومان درسال 98 رسیده و رشد 18.8 درصدی داشته و سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی معادل 11.9 درصد است.  در بانک‌های تخصصی نیز مطالبات معوق به 33 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به عدد28 هزار میلیارد تومانی سال 97 رشد 15.6 درصدی داشته و 10.4 درصد مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی را تشکیل می‌دهد. همچنین در بانک‌های دولتی تجاری نیز مطالبات معوق نزدیک به 24هزار میلیارد تومان است که رشد 25.4 درصدی نسبت به عدد 19 هزار میلیارد تومانی سال 97 داشته و سهم آن نیز معادل 8.9 درصد مانده تسهیلات در بانک‌های دولتی تجاری است.  براین اساس، می‌توان دریافت که با وجود رشد 23.8 درصدی مانده تسهیلات بانک‌ها که از رقم 1300 هزار میلیارد تومان در سال 97 به 1609 هزار میلیارد تومان در سال 98 رسیده، اما مطالبات معوق وضعیت بهتری داشته و رشد کمتری داشته است. اما در عین حال رقم بزرگ 178 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق نشان می‌دهد که با وجود کاهش نسبت تسهیلات بانک‌ها به زیر 80 درصد سپرده با کسر سپرده قانونی، همچنان رقم مطالبات معوق رشد بالایی دارد و درسال 98 نیز حدود 28 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.  از سوی دیگر، گزارش بانک مرکزی از تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته نشان می‌دهد که بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به ترتیب بیشترین تسهیلات را در سال گذشته پرداخت کرده‌اند.  طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی، بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال گذشته در کل ۱۶۰۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان ۱۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۳۹۷ با رشد ۴۷.۵ درصدی مواجه شده است. همچنین، بانک‌های تجاری در کل ۲۷۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که با رشد ۲۷ درصدی مواجه شده و سهم وام‌های قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۲۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته ۵۱ درصد افزایش یافته است. علاوه براین، میزان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های تخصصی در پایان سال گذشته با ۱۷.۷ درصد افزایش از رقم ۲۷۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به عدد ۳۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی معادل ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۵۱.۹ درصدی در مقایسه با سال ۹۷ مواجه شده است. 

طبق این گزارش، بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در پایان سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که تسهیلات این بانک با ۲۵ درصد رشد از رقم ۸۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به عدد ۱۰۱۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است و سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات معادل ۷۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که اعطای این نوع تسهیلات در این نوع بانک‌ها ۴۵‌.۷ درصد رشد داشته است.بنابراین، بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به ترتیب بیشترین تسهیلات را در سال گذشته پرداخت کرده‌اند. همچنین، بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشترین و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری کمترین تسهیلات قرض‌الحسنه را پرداخت کرده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران