شماره امروز: ۵۴۷

| | |

امروز در تعیین جایگاه اقتصادی کشورها در تجارت بین‌المللی، زیرساخت‌های اقتصادی اهمیت فراوانی دارد.

علی‌اکبر نیکواقبال

امروز در تعیین جایگاه اقتصادی کشورها در تجارت بین‌المللی، زیرساخت‌های اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. زیرساخت‌ها را می‌توان در دو حوزه متفاوت دید؛ نخست زیرساخت‌هایی که در قالب پروژه‌ها و دستاوردهای عمرانی دیده می‌شوند، مانند آنچه یک کشور در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی دارد و دوم زیرساخت‌های قانونی و فضایی که برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به وجود آورده است. اقتصاد ایران در هر دو بخش نیاز به بهبود شرایط و افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌ها دارد. در حوزه زیرساخت‌های ملموس باید توجه داشت که امروز آنچه به کشورها در حوزه تجارت بین‌المللی دست بالا را می‌دهد، زیرساخت‌های حمل و نقل ایمن و ارزان است. این زیرساخت‌ها از سویی تضمین می‌دهد که عبور محموله‌های اقتصادی از خاک یک کشور برای صاحبان بار مشکل و محدودیتی نخواهد داشت و از سوی دیگر با ارزان شدن منابع، مزیت نسبی مناسبی ایجاد می‌کند. زیرساخت‌های غیرملموس اما در حوزه قوانین و مقررات یک کشور تعریف می‌شود. اینکه یک سرمایه‌گذار برای ورود به اقتصاد یک کشور باید از چه موانعی عبور کند، در شکل‌گیری سرنوشت اقتصادی آن کشور بسیار اهمیت دارد. امروز بسیاری از کشورهای جهان نه تنها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خود مانعی به وجود نیاورده‌اند که حتی با در نظر گرفتن مشوق‌های فراوان و گسترده، سعی در جذب حداکثری سرمایه‌گذاران دارند. اقتصاد ایران با توجه به محدودیت‌هایی که از جانب تحریم‌ها با آن مواجه شده، موقعیتی خاص برای سرمایه‌گذاران دارد. از سویی آنها باید محدودیت‌های موجود را بپذیرند و از سوی دیگر در محیط کسب و کار با مشکلاتی مواجه می‌شوند که برای بسیاری از آنها تحمل شدنی نیست. در این چارچوب باید یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت، ایجاد ثبات در قوانین باشد. یعنی وقتی سرمایه‌گذاری قصد آغاز یک فعالیت مولد را دارد، باید شرایط را به شکل شفاف رصد کند و خیالش از اینکه شرایط ناگهان و به شکل غیرقابل پیش‌بینی تغییر نخواهد کرد، راحت باشد. از سوی دیگر بهبود فضای کسب و کار و از بین بردن موانعی که در مسیر جذب سرمایه‌گذاران جدید وجود دارد نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت. به این معنی که باید حرکت به سمتی باشد که نه تنها مانعی در مسیر فعالان اقتصادی نباشد که حتی آنها نسبت به ورود به عرصه‌های جدید جذب شوند. بهبود این وضعیت نه با شعار و حرف که با اقدامات عملی و قطعی ممکن خواهد بود و زیر سایه چنین اقداماتی است که می‌توان به رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران امیدوار شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران