شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اختلاف بسیار معناداری بین تعریف فرد ثروتمند در کشورهای مختلف وجود دارد.

اختلاف بسیار معناداری بین تعریف فرد ثروتمند در کشورهای مختلف وجود دارد. به گزارش ایسنا و به نقل از بلومبرگ، از هند و استرالیا گرفته تا امریکا و سنگاپور، افراد ثروتمند دارای اختلاف درآمد زیادی با شهروندان عادی هستند اما ثروتمند بودن در کشورهای مختلف نیز دارای تفاوت زیادی با یکدیگر است. در ادامه با درآمد یک درصد مرفه جامعه در کشورهای منتخب آشنا می‌شوید:

۱- هند

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۷۷ هزار دلار در سال .درآمد متوسط مردم عادی: ۲۰۲۰ دلار در سال

۲-  چین

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۱۰۷ هزار دلار در سال. درآمد متوسط مردم عادی: ۹۴۷۰ دلار در سال

3-  کانادا

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۲۰۱ هزار دلار در سال . درآمد متوسط مردم عادی: ۴۴ هزار و ۸۶۰ دلار در سال

4-  فرانسه

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۲۲۱ هزار دلار در سال . درآمد متوسط مردم عادی: ۴۱ هزار و ۷۰ دلار در سال

5-  انگلیس

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۲۴۸ هزار دلار در سال. درآمد متوسط مردم عادی: ۴۱ هزار و ۳۳۰ دلار در سال

6-  آلمان

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۲۷۷ هزار دلار در سال. درآمد متوسط مردم عادی: ۴۷ هزار و ۴۵۰ دلار در سال

7-  امریکا

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۴۸۸ هزار دلار در سال. درآمد متوسط مردم عادی: ۶۲ هزار و ۸۵۰ دلار در سال

8-  امارات

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۹۲۲ هزار دلار در سال. درآمد متوسط مردم عادی: ۴۰ هزار و ۸۸۰ دلار در سال

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران