شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان بهزیستی کشور از استعفای یکصد مسوول این سازمان به علت بخشنامه تعارض منافع خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲ نفر از مدیران کل استان،

رییس سازمان بهزیستی کشور از استعفای یکصد مسوول این سازمان به علت بخشنامه تعارض منافع خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲ نفر از مدیران کل استان، هشت نفر از معاونان استان، ۱۲ نفر رییس اداره استان و شهرستان، ۱۹ نفر کارشناس مسوول و ۵۹ نفر کارشناس ناظر بوده‌اند. به گزارش ایرنا، وحید قبادی‌دانا روز گذشته در نشست خبری با موضوع تشریح اقدامات انجام شده درباره بخشنامه تعارض منافع افزود: ۱۷۲ نفر از دست‌اندرکاران بهزیستی نیز به علت بخشنامه تعارض منافع از مدیریت مراکز خصوصی و غیردولتی خود که تحت پوشش بهزیستی بوده، انصراف داده‌اند و آن را واگذار کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: از این تعداد نیز سه نفر مدیرکل استانی، ۶ نفر از معاونان استان، ۳۱ نفر رییس اداره استان و شهرستان، ۲۶ نفر کارشناس مسوول و ۱۰۵ نفر کارشناس ناظر بوده‌اند. رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: این سازمان، حدود سه و نیم ماه پیش بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد که براساس آن دست اندرکاران بهزیستی که همزمان مسوولیت اجرایی و مدیریت یک مرکز را برعهده دارند، باید یکی از اینها را واگذار کنند. وی یادآور شد: از سه و نیم ماه پیش که بخشنامه تعارض منافع صادر شد، دیگر هیچ مجوزی برای مدیران بهزیستی و بستگان آنها شامل همسر، فرزند، مادر، پدر، خواهر و برادر صادر نشده است. رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه نفرات جایگزین برای دست‌اندرکاران بهزیستی که به علت بخشنامه تعارض منافع از پست خود استعفا داده‌اند، انتخاب شده است، افزود: این اقدامات باعث شفافیت در عملکرد مدیریتی می‌شود. قبادی‌دانا افزود: بخشنامه تعارض منافع موجب می‌شود تا رقابت خوبی بین خیریه‌ها و مراکز غیردولتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ایجاد شود و موجب می‌شود تا آسیبی به جامعه هدف بهزیستی نرسد؛ اگر مدیر مراکز و خیریه‌ها پستی در بهزیستی داشته باشد موجب می‌شود که نظارت لازم روی آن مراکز وجود نداشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران