شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بر اساس تصمیم و دستور وزیر راه و شهرسازی واحدهای خارج‌شده از سرفصل مسکن مهر مانند پروژه‌های زیر 30 درصد پیشرفت و فاقد متقاضی در قالب طرح اقدام ملی مسکن اجرایی می‌شود.

بر اساس تصمیم و دستور وزیر راه و شهرسازی واحدهای خارج‌شده از سرفصل مسکن مهر مانند پروژه‌های زیر 30 درصد پیشرفت و فاقد متقاضی در قالب طرح اقدام ملی مسکن اجرایی می‌شود. به گزارش فارس، مشکلات زیاد برخی واحدهای مسکن مهر باعث شد تا محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای هماهنگی مسکن دستور جدیدی برای واحدهای مسکن مهر که به هر دلیلی از سر فصل این پروژه خارج شده‌اند بگیرد. بنابراین تصمیم جدید بر این است تا واحدهای مسکونی خارج شده از سرفصل مسکن مهر در قالب طرح اقدام ملی مسکن اجرایی شود. بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مسکن، پروژه‌های خودمالک، پروژه‌های فاقدمتقاضی به ماخذ سال ۱۳۹۴، پروژه‌های زیر ۳۰ درصد به ماخذ سال ۹۶ و پروژه‌های دارای مشکلات حقوقی از سرفصل مسکن مهر خارج شده و تغییرات لازم در سامانه مدیریت مسکن مهر و کنترل پروژه اعمال شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران