شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قیمت فروش کود اوره واحدهای تولیدی برای تحویل به شرکت‌های خدمات حمایتی کشاورزی توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.

قیمت فروش کود اوره واحدهای تولیدی برای تحویل به شرکت‌های خدمات حمایتی کشاورزی توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.  هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قیمت فروش هر کیسه پنجاه کیلویی کود اوره را درب واحدهای تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ ۳۹۸ هزارو ۱۲۵ ریال تعیین کرد. براساس این مصوبه، قیمت فروش کود اوره به کشاورزان با افزودن هزینه‌های جانبی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور محاسبه می‌شود.  همچنین مسوولیت نظارت بر توزیع کودهای یاد شده تا مصرف نهایی برعهده وزارت جهاد کشاورزی (شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ما به التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در ۶ ماهه گذشته با قیمت فروش شرکت‌های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه‌ای در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت‌های مذکور قرار گیرد.  این مصوبه به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری تصویب و ابلاغ شده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران