شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در خبرها آمده است که دولت لایحه حذف 4 صفر از پول ملی را تصویب و عنقریب لایحه جهت تصویب نهایی تقدیم مجلس خواهد شد.

جلیل کاربخش|

رییس خانه صنعت استان کرمان |

در خبرها آمده است که دولت لایحه حذف 4 صفر از پول ملی را تصویب و عنقریب لایحه جهت تصویب نهایی تقدیم مجلس خواهد شد. یادم افتاد که از سال 1396 تا به حال قرار بوده لایحه ارزش افزوده با اصلاحات در مجلس بررسی و تصویب شود که تاکنون به تعویق افتاده و کسب و کارهای بسیاری بدلیل مقررات ابهام دراجرای قانون ارزش افزوده فعلی تعطیل یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند که نه با حذف 4 صفر و نه با حذف 12 صفر دیگر قادر به ایستادن و ایستادگی برای تولید، صنعت و کشاورزی نخواهند بود . از روزگاری که درس می‌خواندیم بما یادد اده‌اند علم اقتصاد با عدد، رقم و نتیجه همراه است و هرکس می‌خواهد در اقتصاد سخن بگوید باید چند تا عدد و رقم درست حسابی ارایه کند که در عمل هم قابل مشاهده باشد. به همین علت گفته می‌شود علم اقتصاد بر خلاف سیاست و الهیات نه در مورد مسائل مربوط به عرش که در مورد مسائل به فرش (زمینی) صحبت می‌کند.  کشوری که اقتصاد آن در چنبره دولت، دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها قرار دارد و بخش خصوصی آن به در حال احتضار است چه می‌داند تاثیرات حذف 4 صفر یا 6 صفر چیست. ما فقط می‌دانیم که نرخ ارز دولتی 42 هزار ریال و کمترین نرخ بازار ان 126 هزار ریال یعنی 4 برابرست که هرکس یتواند یک مشت دلار دولتی به دست آورد و آن را با مشت دیگرش بفروشد خودبه خود با یک مشت 84 هزار ریال یا به تعبیر بانک مرکزی 84 ریال نصیبش می‌شود. در حالی که اگر همه تجار صادر‌کننده پسته در استان کرمان موفق شوند کل محصول تولیدی امسال (چون پارسال، سال آفت تولید و حداکثر 50 هزار تن صادر شده بود) را به یکصدهزار تن رسانیده و با یک تحلیل خوش‌بینانه همه انها را کیلوئی 9 یورو با هزار مکافات صادر کنند، عملا با هزاران مشت خانوارهای درگیر این تولید 900میلیون یورو نصیب آنان خواهد شد که با کسر قیمت تمام شده 450 میلیون یورو سود در مشت دیگرشان باقی می‌ماند (البته اگر سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و گمرک و بانک‌ها اجازه دهند) . یعنی در واقع شصت هزار خانوار کشاورز کرمانی فارغ از بلایای آسمانی، آفت و..... معادل ارز تخصیصی -آنهم از طریق تولید و فروش ونه رانت خواری - به دست خواهند آورد .با توصیف بالا برای صاحبان کسب و کاری که با پسته و صادرات (به عنوان اصلی‌ترین صادرات غیرنفتی و غیرمعدنی) سروکار دارند حذف اساسا یک صفر و چند صفر مهم نیست بلکه راهکارهای تسهیل کسب و کار و بهبود شاخص‌های تورم، اشتغال وبیکاری، زیست محیطی مهم‌ترین موضوع حیاتی است بشرط اینکه در این رهگذر دچار مصیبت مالیات ارزش افزوده و علی الراس و تامین اجتماعی نشوند یا معضلات وام‌های بانکی گریبان گیر آنان نشود.بطور مشخص در امریکا به عنوان رقیب بازارهای پسته ایران 150 هزار هکتار اراضی زیر کشت یسته با متوسط تولید 250 هزار تن در سال در مقایسه با ایران که دارای 450 هزار هکتار اراضی زیر کشت پسته با متوسط برداشت سالانه 200 هزار تن پسته، حکایت از تحقیق و توسعه ودر بهره وری خاک و بهینه‌سازی تولید پسته دارد که دولت امریکا در حمایت از صادرات پسته به‌کار بسته است، در حالی که هنوز که هنوز است تولید و برداشت پسته در ایران بروش سنتی و فاقد حمایت‌های دولتی در زمینه تکنولوژی یا دانش تولید و برداشت نوین است لذا برای کسب و کارهای خصوصی آنچه بیش از حذف چند صفر از پول ملی است، حذف مقررات دست و پاگیر تولید و خدمات، حذف واسطه‌های بیکارو عاطل و باطل، حذف باند بازی، حذف مشکلات تولیدو صادرات، حذف موانع متعدد توسعه صادرات محور و... است .  زیرا اگر پسته پارسال کیلویی 1 میلیون ریال و امسال کیلوئی 2 میلیون ریال باشد نسیت افزایش ان با حذف 4 یا 6 صفر با نسبت فعلی آن هیچ تغییری نخواهد داشت و همان 100 درصد است. صاحبان کسب و کار بخش خصوصی بیش از آنکه نگران حذف 4 یا 6 صفر باشند نگران شاخص هایی نظیر امنیت حقوق مالکیت، افزایش فضای ایمنی محیط کارو سرمایه، روان شدن قوانین و مقررات متضمن حذف مقررات مزاحم، سوگیری مالیاتی، کوتاه شدن دوره اندازی هرگونه کسب و کار، کاهش حوزه تصدی‌گری دولتی یا شبه دولتی و... هستند که هیچیک از درون سیاست حذف 4 صفر دیده نشده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران