شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یک مقام مسوول گفت:

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یک مقام مسوول گفت: ٢٥ قلم کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، قیمت‌گذاری شده و نرخ‌گذاری مابقی کالاها به صورت خوداظهاری و طبق فرمولی که در اختیار تولید‌کننده است، صورت می‌گیرد. عباس تابش، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، درباره عملکرد سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا به صورت روزانه گفت: این سامانه درمرحله اول حداقل قیمت، حداکثر قیمت و قیمت عرف ۱۰۰ قلم کالا را به صورت روزانه به مردم می‌رساند. مردم از طریق اپلیکیشن‌های موجود و سامانه ۱۲۴ از طریق وب سامانه را رصد کنند. او افزود: خدمات پس از فروش نیز در آینده در قالب یک سامانه یکپارچه به مردم ارایه می‌شود. در آینده کالاهای دیگر به این سامانه اضافه می‌شود. چگونگی استفاده از سامانه برای اطلاع از قیمت کالاها می‌تواند مردم را در خرید هدایت کند و از توان مردم برای نظارت بر بازار کمک می‌گیرد.با شفافیتی که برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنیم مردم می‌توانند با استفاده از این سامانه خرید خود را مدیریت کنند. تابش افزود: این سامانه خدمتی به مصرف‌کننده برای رصد قیمت کالاهاست. برای کالا دو نوع قیمت‌گذاری داریم ۲۵ قلم کالاهایی هستند که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و بقیه کالاها خوداظهاری هستند که بر اساس فرمولی که در اختیار تولید‌کننده است در سامانه بارگذاری می‌شوند. او اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود یکی از کارکردهای سامانه این است که تخلفات را گزارش می‌دهد اما فقط قیمت در اصناف رصد نمی‌شود بلکه قیمت کالاها از مبدا تا مقصد رصد تا رسیدن به دست مصرف‌کننده رصد می‌شود و قیمت مصوب در حلقه تولید تا مصرف رصد می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران