شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٩,٤ درصد برای دهک اول تا 11.2 درصد برای دهک دهم است.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٩,٤ درصد برای دهک اول تا 11.2 درصد برای دهک دهم است. طبق آنچه مرکز آمار ایران گزارش داده، نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٧ برابر ٨,٧ درصد بوده که در دهک‌های مختلف هزینه‌یی در بازه 8.4 درصد برای دهک اول تا 8.9درصد برای دهک هشتم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 9.4درصد برای دهک اول تا 11.2 درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 7.6 درصد برای دهک دوم تا 8.3 درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٥ درصد رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.1 درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.3درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران