شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124430 | |

طبق اطلاعات مرکز آمار ایران صادرات کالا از مبادی گمرکی کشور در سال 1396 نسبت به سال 1395 8 درصد رشد کرده در حالی که واردات در دوره یاد شده رشد 32 درصدی را تجربه کرده است.

طبق اطلاعات مرکز آمار ایران صادرات کالا از مبادی گمرکی کشور در سال 1396 نسبت به سال 1395 8 درصد رشد کرده در حالی که واردات در دوره یاد شده رشد 32 درصدی را تجربه کرده است.

برخی جزئیات آمارهای مربوط به تجارت خارجی به این شرح است:

در بخش جنگلداری و شکار و کشاورزی، ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل زمستان سال 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل 23.25درصد رشد کرده است. همچنین تغییرات آن نسبت به پاییز سال 1396 حدود 5.48 درصد بوده است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل زمستان 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت 16.51درصدی همراه بوده است. درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته به 14.24درصد رسیده است.

در بخش شیلات نیز ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل زمستان سال 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.88درصد رشد کرده است همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل پاییز منفی 3.59درصد بوده است.

ارزش دلاری واردات محصولات این بخش در فصل زمستان 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد 7.1درصدی داشته است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به پاییز 1396 منفی14.15درصد است.

در بخش استخراج معادن نیز ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل زمستان سال 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل 37.39درصد رشد داشته است. همچنین تغییرات آن نسبت به فصل گذشته 1.57درصد است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل زمستان 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد 87.38درصد روبه‌رو بوده و همچنین تغییرات آن نسبت به پاییز گذشته 29.1درصد بوده است.

در بخش صنعت نیز ارزش دلاری صادرات این بخش در فصل زمستان سال 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل 38.44درصد رشد کرده است. نسبت به فصل پاییز سال گذشته نیز درصد تغییرات آن 41.93درصد بوده است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش نیز در فصل زمستان رشد 22.25 درصد رشد داشته که نسبت به فصل قبل 8.83 درصد رشد کرده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران