شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122253 | |

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۷۶۰هزار خانوار یعنی حدود ۳۰درصد به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اضافه می‌شوند که در این برنامه فقط بحث دادن پول نخواهد بود بلکه بحث توانمندسازی هم در دستور کار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۷۶۰هزار خانوار یعنی حدود ۳۰درصد به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اضافه می‌شوند که در این برنامه فقط بحث دادن پول نخواهد بود بلکه بحث توانمندسازی هم در دستور کار است.

به گزارش فارس، علی ربیعی گفت: خوشبختانه برنامه کاهش فقر را برای نخستین ‌بار در برنامه بودجه بردیم و کاهش فقر را از کارهای یک بعدی و یک جانبه به سمت بسته کاهش فقر پیش بردیم و مهم‌ترین تصمیمی که گرفته شد این بود که ما اکنون 200هزار خانوار را تحت پوشش داریم که با بعد خانوارشان رقمی حدود 10میلیون نفر می‌شوند و تصمیم گرفته شد 760هزار خانوار را هم به آن اضافه کنیم یعنی 30درصد به خانوارهایی که زیرپوشش حمایتی داریم.

ربیعی افزود: روش تغییر پیدا کرد، نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی پشت نوبتی اینها خواهند بود و علاوه بر این کمیته‌هایی را در شهرستان‌ها تشکیل دادیم که اعضای آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد است و سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه فقرزدایی کار می‌کنند آنها را هم اضافه و این سازمان‌ها را هم دخیل می‌کنیم تا افراد تحت پوششی که این سازمان‌ها می‌شناسند را هم به‌ کار بگیریم.

وی گفت: این تصمیم از این جهت خواهد بود که ما سازمان‌های مردم نهاد را هم وارد چرخه کار می‌کنیم و با دقت بیشتر و هزینه‌های کمتر بحث کمک‌رسانی را دنبال می‌کنیم ضمن اینکه این کار فقط بحث دادن پول نخواهد بود بلکه بحث توانمندسازی هم در دستور کار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در بحث بسته کاهش فقر، ما امسال برنامه‌ریزی کردیم و از روستاها شروع خواهیم کرد و اشتغال روستایی را با یک اولویتی برای مددجوها و افراد تحت پوشش سازمان‌های مردمی و نهادها قرار می‌دهیم. ربیعی ادامه داد: این افراد ثبت نام می‌کنند و تضامین لازم را هم سازمان‌های مردم نهاد می‌دهند و دیگر بانک‌ها تضمینی نخواهند گرفت.

وی گفت: پیش‌بینی کردیم که بیش از 100هزار یا 150هزار نفر از افراد تحت پوشش را در طرح وام روستاییان قرار دهیم که این افراد از چرخه حمایت خارج خواهند شد.

ربیعی افزود: در واقع سازمان فنی و حرفه‌یی آنها را آموزش خواهند داد و آماده وام‌گیری خواهند شد و سازمان‌های مردم نهاد مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز به عنوان مددکار این روند را دنبال خواهند کرد.

وی ادامه داد: سقف این وام متناسب با طرح‌هایشان خواهد بود اما این افراد معمولا وام‌های خُرد می‌گیرند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با آن تصمیمی که برای افزایش مددجوها گرفتیم اکنون یک خانوار 5 نفره حدود 700هزار تومان با یارانه‌اش خواهد گرفت که ما فکر می‌کنیم حداقل دستمزد است. ربیعی افزود: در بحث بسته تامین مسکن نیز حدود 19هزار واحد ما امسال تامین مسکن حمایتی خواهیم داشت که در بحث حمایتی آن را دنبال می‌کنیم البته مسکن معلولان را بنیاد مسکن دنبال می‌کند. وی گفت: در زمینه امنیت غذایی و سبد غذایی نیز در روستاها برای مبارزه با سوءتغذیه امسال بودجه پیش‌بینی کردیم و در زمینه حمایت تحصیلی و بازماندگان از تحصیل نیز هزینه تحصیل مددجویان تامین می‌شود و جزو بسته حمایتی ماست و ما آن را دنبال می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در بحث ایجاد سیستم تامین اجتماعی نیز حدود 335هزار نفر را در پوشش تامین اجتماعی از افراد و نهادهای حمایتی قرار دادیم که این افراد به هر حال به سالمندی که رسیدند از نظام تامین اجتماعی منتفی خواهند شد. ربیعی گفت: امسال حدود 230میلیارد تومان برای زنان سرپرست خانوار و بیمه کردن آنها تامین اعتبار کردیم.

وی افزود: این برنامه‌ها؛ برنامه‌های خود دولت است که از سال 96 بخشی را اجرا کردیم و ادامه آن در سال 97 بر عهده وزارت کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده و دنبال خواهیم کرد.

ربیعی گفت: ما از بی‌نظمی در مسائل رفاهی به سمت یک نظم و براساس یک نظریه توانمندسازی رسیدیم و ابعاد مختلف را هم در نظر گرفتیم اعم از بخش درمان، آموزش مسکن، اشتغال و معیشت را مد نظر داریم که یک بسته کامل همدیگر را معنا کند و اکنون نیز روی چرخه توانمندسازی کار می‌کنیم که زیرساخت‌های آن در دولت قبل بود و در این دولت نیز مبارزه با فقر مطلق و امحای فقر را کار می‌کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران