شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه جهان| از بحران کرونا در آلمان سخن می‌رود. بحرانی که گفته می‌شود پیامدهای اقتصادی آن هم‌تراز با بحران مالی سال ۲۰۰۸ است.

گروه جهان| از بحران کرونا در آلمان سخن می‌رود. بحرانی که گفته می‌شود پیامدهای اقتصادی آن هم‌تراز با بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. دولت آلمان اعلام کرده برنامه جامعی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع بیماری کرونا تهیه خواهد کرد. این در حالی است که سندیکاهای آلمان از دولت این کشور خواسته‌اند میلیاردها یورو برای کمک به مردم و واحدهای اقتصادی اختصاص دهد.خبرگزاری آلمان با انتشار گزارشی از برلین به پیامدهای اقتصادی کرونا در آلمان پرداخته است. سندیکاهای آلمان و دست‌اندرکاران امور اقتصادی این کشور از دولت خواسته‌اند با تزریق میلیاردها یورو، با عواقب منفی بیماری کرونا برای اقتصاد این کشور مقابله کند. هدف از این اقدام، مانع شدن از وقوع رکود اقتصادی در این کشور اعلام شده است. بسیاری از کارشناسان احتمال اینکه اقتصاد آلمان دچار رکود شود را بسیار جدی ارزیابی کرده‌اند. انتظار نرخ رشد اقتصادی آلمان ظرف هفته‌های گذشته چند بار به سمت پایین تصحیح شده است. حتی پیش‌بینی شده بود که نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال جاری نازل‌تر از نیم درصد شود. سندیکای وردی نیز از دولت آلمان خواسته‌ با توزیع چک‌های مصرفی بین شهروندان این کشور، مانع از وقوع یک بحران اقتصادی گردد. توزیع چک‌های مصرفی با هدف افزایش توان خرید شهروندان و ایجاد رونق در بازار درخواست شده است. افزون بر آن از دولت آلمان درخواست شده تا با واگذاری وام و اعتبار، توان پرداخت هزینه‌های جاری شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی را افزایش داده و از این منظر مانع از بروز نارسایی در کار این واحدهای اقتصادی شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران