شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه جهان| جان کری وزیر خارجه امریکا در دوره دوم زمامداری باراک اوباما از رویکرد ترامپ به‌شدت انتقاد کرده است.

گروه جهان| جان کری وزیر خارجه امریکا در دوره دوم زمامداری باراک اوباما از رویکرد ترامپ به‌شدت انتقاد کرده است. جان کری چهار سال مسوولیت هدایت وزارت خارجه امریکا را برعهده داشت. او یکی از چهره‌های اصلی در کسب توافق هسته‌ای با ایران و همچنین یکی از پشتیبانان پیمان اقلیمی پاریس بود. او که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان رفته خروج امریکا از پیمان اقلیمی پاریس را اقدامی غیرمسوولانه خوانده و در این باره به‌شدت از دولت ترامپ انتقاد کرده است. کری که خود یکی از امضاکنندگان پیمان اقلیمی پاریس است گفته ادعای ترامپ مبنی بر اینکه بار اصلی پیمان اقلیمی پاریس بر دوش امریکا سنگینی می‌کند، دروغی بیش نیست. او گفته: «پیمان اقلیمی هیچ فشاری بر امریکا وارد نمی‌کند. این عادلانه نیست که ما امریکا و جهان را در برابر هم قرار دهیم. رفتار و اقدامات ترامپ غیرمسوولانه است.» ترامپ ۲۰۱۷ اعلام کرده بود که امریکا از پیمان اقلیمی پاریس خارج می‌شود. توافق بر سر پیمان اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵ حاصل شده بود. کری گفته در شرایطی که جوانان از سیاستمداران می‌خواهند رفتاری همچون افراد بالغ در پیش گیرند و احساس مسوولیت بیشتری داشته باشند، صحیح نیست که رهبران جهان از پذیرش مسوولیت شانه خالی کنند. وزیر خارجه دولت اوباما رویکرد ترامپ در ارتباط با مسائل اقلیمی را برای جوانان مایوس‌کننده خوانده است. او گفته ترامپ با توجه به قدرت و نقش خود در جهان می‌توانست اقدامات بسیار مهمی در ارتباط با تغییرات اقلیمی انجام دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران