شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه جهان| رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی زودهنگام در ایرلند شنبه برگزار شد.

گروه جهان| رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی زودهنگام در ایرلند شنبه برگزار شد. رأی‌گیری انتخابات سراسری در جمهوری ایرلند از آن جهت مهم است که تکلیف آینده «لئو وارادکار» نخست‌وزیر فعلی این کشور را تعیین خواهد کرد. رویدادهای سیاسی اخیر به ویژه برگزیت و مسائل داخلی ایرلند، انتخابات جاری در این کشور را به آزمونی دشوار برای وارادکار بدل کرده است. به‌گزارش یورونیوز، نخست‌وزیر ایرلند پیش‌تر با اشاره به توافق برگزیت و تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس بریتانیا، پیش از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در کشورش را اعلام کرده بود. لئو واداکار از ۲۰۱۷ تاکنون دولتی را با اقلیت کرسی‌های مجلس ایرلند اداره کرده است. اکنون یک هفته پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، جمهوری ایرلند در موقعیت ویژه‌ای قرار گرفته زیرا این کشور تنها عضو اتحادیه اروپاست که با بریتانیا، عضو پیشین و تازه‌گسسته همین اتحادیه، مرز زمینی دارد. جمهوری ایرلند علاوه بر عضویت در اتحادیه اروپا با بریتانیا نیز روابط اقتصادی گسترده‌ای دارد. از سوی دیگر رویدادهای پیشرو نیز از عوامل تأثیرگذار بر انتخابات ایرلند هستند. قرار است اعضای اتحادیه اروپا مذاکرات تجاری پسابرگزیت را با دولت لندن آغاز کنند و در این میان ایرلند به دلیل جایگاه ژئوپلیتیک ویژه در میانه بریتانیا و اتحادیه نقش مهمی خواهد داشت. موضوع مبادلات تجاری و سفرهای زمینی میان جمهوری ایرلند با ایرلند شمالی که بخشی از قلمرو رسمی بریتانیا در جزیره ایرلند است در دوره پسابرگزیت از مهم‌ترین مسائلی است که در مذاکرات مطرح خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران