شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه جهان| سباستین کورتس صدراعظم محافظه‌کار اتریش، تهدید کرده افزایش بودجه پیشنهادی این اتحادیه به میزان ۱.۱۱ درصد از درآمد ناخالص ملی کشورها را نخواهد پذیرفت و آن را وتو خواهد کرد.

گروه جهان| سباستین کورتس صدراعظم محافظه‌کار اتریش، تهدید کرده افزایش بودجه پیشنهادی این اتحادیه به میزان ۱.۱۱ درصد از درآمد ناخالص ملی کشورها را نخواهد پذیرفت و آن را وتو خواهد کرد. به‌گزارش دویچه‌وله، کورتس گفته اتریش و دیگر کشورها طرح بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا در دوران پس از خروج بریتانیا از اتحادیه را وتو خواهند کرد مگر اینکه بودجه پیشنهادی کاهش یابد. کمیسیون اروپا، کشورهای عضو را تحت فشار قرار داده تا ۱.۱۱ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را صرف بودجه اتحادیه کنند. اتریش به همراه آلمان و هلند خواستار کاهش آن به ۱ درصد هستند. کورتس با اشاره اینکه سهم کشورها در کمک به بودجه اتحادیه اروپا بیشتر از کمک‌های مالی دریافتی از آن است، گفته: «اگر این پیشنهاد افزایش سهم کشورها در تامین بودجه اتحادیه اروپا ارایه شود ما از آن حمایت نخواهیم کرد و حتی برخی دیگر از کشورهای اصلی کمک‌کننده به بودجه این بلوک نیز از آن حمایتی نخواهند کرد.  بریتانیا جمعه به‌طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد و سهم خود در تامین بودجه اتحادیه را کاهش داد. بریتانیا با گذشت ۴۷سال از عضویتش در این اتحادیه بیشترین سهم را در کمک به بودجه اتحادیه اروپا داشت. کورتس رهبر حزب راستگرای مردم اتریش، گفته: «مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و امیدوارم که پیشنهاد جدید قابل قبول باشد.» قرار است رییس شورای اروپا در روزهای آتی با سران و نمایندگان دولت ۱۶ کشور عضو اتحادیه به‌طور جداگانه درباره بودجه اتحادیه گفت‌وگو کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران