شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه جهان| درحالی که دونالد ترامپ در پی تصویب تحقیقات استیضاح در مجلس نمایندگان،

گروه جهان| درحالی که دونالد ترامپ در پی تصویب تحقیقات استیضاح در مجلس نمایندگان، می‌خواهد از هرگونه همکاری با کنگره سرباز بزند، امریکا می‌رود تا شاهد تبدیل شدن رییس‌جمهوری به یک دیکتاتور منتخب باشد. بر این اساس باید نگران برآمدن نظامی همچون آلمان‌نازی بود. فرید زکریا تحلیلگر سیاسی یکشنبه به سی‌ان‌ان گفته: بنیانگذاران و قانونگذاران اولیه امریکا تلاش کردند تا قدرت در این کشور تفکیک شده و در دستان یک نفر قرار نگیرد، زیرا به معنای پایان دموکراسی و آزادی خواهد بود. آنها خواهان آن بودند تا قدرتی که در کشور تفکیک می‌شود هر قوه دیگری را تحت نظر و کنترل داشته باشد. اما این سیستم زمانی جواب می‌دهد که همه طرف‌ها آن را محترم بشمارند؛ کنگره و دیوان عالی امریکا فاقد سیستم نیروی پلیس و ارتش بوده و به شخص رییس‌جمهوری متکی هستند تا اختیارات و حکم قانونی آنها را اجرا کند. ریچارد نیکسون با وجودی که می‌دانست این امر به منزله پایان ریاست‌جمهوری اوست اما به سرعت به خواسته تحقیقات استیضاح از سوی کنگره تمکین کرد. همه روسای‌جمهوری امریکا از دموکرات و جمهوری‌خواه، قدرت خود را بسط داده و در چند دهه اخیر گسترش بیش از اندازه قدرت صورت گرفته است؛ با این حال دونالد ترامپ در دنیایی دیگر به سر می‌برد. او از تمکین در برابر موارد تاکید شده در قانون اساسی امریکا از جمله ارایه اسناد، اطلاعات و شهود، خودداری کرده است. دموکرات‌ها باید مطمئن باشند که روند تحقیقات استیضاح از نگاه عموم امریکایی‌ها عادلانه است زیرا استیضاح یک روند سیاسی بوده و در آن حمایت عموم اهمیت زیادی است. دموکراسی در یک کشور، نه به یک‌باره بلکه در طی زمان می‌تواند به ظلم و استبداد تبدیل شود. فرید زکریا در ادامه با یادآوری وضعیت آلمان پیش از جنگ جهانی دوم و روی کار آمدن آدولف هیتلر گفته: مقام‌های عالی منتخب که حتی دارای مقبولیت بوده‌اند در ابتدا به تضعیف و نادیده گرفتن قانون اساسی پرداخته و سپس از همه کنترل‌هایی که به موجب قانون بر آنها اعمال می‌شود خود را جدا می‌کنند؛ جمهوری وایمار در آلمان (۱۹۳۳-۱۹19) بهترین نمونه شناخته شده و عملی دموکراسی در جهان بود که در مدت کوتاه چندسال، به یک دولت مستبد تمامیت‌خواه تبدیل شد. تاریخ، شکننده‌بودن «دموکراسی لیبرال» را آموخته و تجربه کرده است، اکنون باید نگران آینده امریکا بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران